EU:s lista - varor med säkerhetsbrister (Rapex)

Marknadskontrollmyndigheter inom EU samarbetar för att informera varandra om produkter som man har vidtagit åtgärder mot på grund av säkerhetsbrister.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller produktsäkerhet, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Produktsäkerhet på hallakonsument.se

Åtgärderna kan vara att företaget har fått dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den från konsument. Myndigheterna rapporterar dessa produkter i varnings- och informationssystemet Rapex. Varje vecka sammanställer EU kommissionen en lista med bild och beskrivning och publicerar den på webbplatsen Safety Gate.

Den senaste veckorapporten från Rapex på webbplatsen Safety Gate

Om produkten finns på den svenska marknaden

Den information som myndigheterna får från Rapex bearbetas och man undersöker om de rapporterade produkterna finns på den svenska marknaden. Om en produkt på listan finns i Sverige kommer företaget som tillhandhåller produkten bli kontaktad.

Konsumentverket är kontaktpunkt för Rapex och förmedlar och tar emot information mellan EU och Sverige.

Film om Rapex

Återkallelser av varor på övriga marknader

Säkerhetsbrister förekommer ibland även i varor från länder utanför EU. En lista med varor som återkallats på global nivå finns på OECD:s webbplats.

Globall Recall Portal på OECD:s webbplats

Senast granskad 16 december 2021