Marknadskontroll höga barnstolar

Konsumentverket kontrollerar om höga barnstolar uppfyller gällande säkerhetskrav. Syftet med kontrollen som utförs under våren 2019 är att förhindra att höga barnstolar som utgör en säkerhetsrisk säljs på den svenska marknaden.

I kontrollen kommer ett antal höga barnstolar skickas till ett testlaboratorium för provning mot standarden för höga barnstolar, EN 14988:2017. Efter avslutat kontroll sammanfattas resultatet i en rapport som publiceras på Konsumentverkets webbplats.

Brev som skickats ut till företag med information om kontrollen av höga barnstolar  

Mer om hur vi arbetar med marknadskontroll

Här kan du läsa mer om ditt ansvar för att produkten du säljer är säker och hur du tar reda på vilka regler som gäller

Senast granskad 14 juni 2019