Marknadskontroll lekland

Konsumentverket kontrollerar om lekland uppfyller gällande säkerhetskrav. Syftet med kontrollen som utförs 2018- 2019 är att förhindra att barn och vuxna skadas på grund av farlig utrustning eller bristande säkerhetsrutiner hos leklanden på den svenska marknaden.

I kontrollen kommer ytterligare åtta lekland att besökas för säkerhetsbesiktning och genomgång av företagens förebyggande säkerhetsarbete och åtta lekland granskas via en dokumentkontroll. Efter avslutat kontroll sammanfattas resultatet i en rapport som publiceras på Konsumentverkets webbplats.

Brev som skickats ut till företag som ingår i kontrollen.

Mer om hur vi arbetar med marknadskontroll

Här kan du läsa mer om ditt ansvar för att produkten du säljer är säker och hur du tar reda på vilka regler som gäller

 

Senast granskad 19 juni 2019