Marknadskontroll leksaker till små barn

Konsumentverket genomför en marknadskontroll av leksaker avsedda för små barn under 2020. Idag säljs leksaker i allt större utsträckning i butiker som inte är specialiserade på just leksaker. Det finns risk att leksaker som företagen säljer inte är säkra, eftersom företagarna inte alltid har tillräcklig kunskap om säkerhetskraven för leksaker.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter marknadskontroller hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Marknadskontroller på hallakonsument.se

Med leksaker för små barn avses de leksaker som riktar sig till målgruppen barn upp till tre år. Detta är en extra skyddsvärd grupp i produktsäkerhetssammanhang. Små barn undersöker ofta saker med munnen och därför är det viktigt att leksaker som riktar sig till dem är säkra och inte utgör några risker.

Ett urval av leksaker till små barn kommer att köpas in och skickas till ett provningslaboratorium för provning mot kraven i standarden EN 71-1 kapitel 5 och EN 62115 gällande kraven för batteriluckor.

Resultaten granskas sedan av Konsumentverket. Berörda parter informeras om myndighetens bedömning och vilka åtgärder som företagaren eventuellt behöver vidta. Vi sammanställer resultatet av kontrollen i en rapport som vi publicerar på Konsumentverkets webbplats.

Varselbrev som skickas ut till företag

Läs mer om hur vi arbetar med marknadskontroller och om vilka skyldigheter du har beroende på om du är tillverkare, importör eller distributör:

Så jobbar vi med marknadskontroller

Information till tillverkare, importör eller distributör

 

Senast granskad 3 mars 2020