Hoppborgar

Kontrollen riktar sig till de som hyr ut hoppborgar och de som ställer upp en hoppborg tillfälligt vid sitt näringsställe eller vid ett event. Innan kontrollen påbörjas skickar Konsumentverket ut ett informationsbrev till så många aktörer som möjligt.

Det har blivit allt vanligare att företag erbjuder hoppborgar vid sina näringsställen. Det handlar bland annat om hamburgerkedjor, bilaffärer och organisationer av olika slag som ordnar event. Sällan har hoppborgen något att göra med deras vanliga verksamhet, utan är en del av företagens marknadsföring för att locka barnfamiljer.

Konsumentverket har kännedom om flera allvarliga olyckor där hoppborgar varit inblandade. Det handlar bland annat om skallskador där barn ramlat ut från hoppborgen på hårt underlag och tillbud där hoppborgen sjunkit ihop med barn inuti vilket medfört kvävningsrisk.

Konsumentverket ansvarar bland annat för tillsynen och efterlevnaden av produktsäkerhetslagen (2004:451). Syftet med kontrollen är att uthyrare av hoppborgar och andra näringsidkare som tillhandahåller hoppborgar till allmänheten ska få kunskap om vilka säkerhetskrav som gäller för att tjänsten ska ge en betryggande skyddsnivå. Det förväntade resultatet är att risken för att barn skadas allvarligt i samband med lek på hoppborgar ska minska.

Ingen provning av hoppborgar ingår i kontrollen men verket kommer att begära in provningsprotokoll och annan dokumentation för hoppborgarna samt granska säkerhetsinformation gällande användning av hoppborgar.

Informationsbrev: Marknadskontroll av hoppborgar

Regler om hoppborgar

Senast granskad 9 november 2016