Ridhjälmar

För företag

Konsumentverket påbörjade under hösten 2017 en marknadskontrollaktivitet av ridhjälmar. Den fortsätter under 2018.

  • Syftet med kontrollen är att säkerställa att ridhjälmar på den svenska marknaden följer de nya reglerna som gäller sedan den 4 november 2014. Ändringen innebär att ridhjälmar tillverkade från detta datum inte enbart får vara  typkontrollerade /certifierande mot EN 1384.
  • Marknadskontrollen kommer att genomföras i form av granskning av hjälmarnas dokumentation, bruksanvisning och märkning

Informationsbrev: Marknadskontroll av ridhjälmar

Regler för personlig skyddsutrustning 

Senast granskad 5 mars 2018