Våningssängar och höga sängar

För företag

Information om den pågående marknadskontrollen av våningssängar och höga sängar.

Innan kontrollen påbörjas kommer ett varselbrev/informationsbrev att skickas ut till så många aktörer som möjligt inom möbelbranschen.

  • Syftet med kontrollen är att förhindra försäljning av våningssängar och höga sängar som inte uppfyller gällande säkerhetskrav.
  • Kontrollen kommer att genomföras både genom dokumentationskontroll och genom provning av sängar.

Informationsbrev: Marknadskontroll av våningssängar och höga sängar

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för våningssängar och höga sängar

Senast granskad 29 januari 2018