Varselkläder och kläder för god synbarhet

Konsumentverket och Arbetsmiljöverket är marknadskontrollmyndigheter för personlig skyddsutrustning för professionellt bruk respektive privat bruk.

Under 2016-2017 genomför myndigheterna i samverkan en kontroll av varselkläder och kläder för god synbarhet, t.ex. reflexvästar, på svenska marknaden.

Syftet med kontrollen är att hindra försäljning av personlig skyddsutrustning som inte uppfyller kraven, men också att öka kunskapen hos lokala återförsäljare om vilka krav personlig skyddsutrustning ska uppfylla innan den får börja säljas.

Ett antal produkter för yrkesbruk, respektive privat bruk, kommer att väljas ut och provas av ett anmält organ. Produkternas märkning, bruksanvisningar och dokumentation kommer också att granskas.

Informationsbrev: Marknadskontroll av varselvästar

Senast granskad 10 november 2016