Så jobbar vi med marknadskontroll

Marknadskontroller är ett arbetssätt för Konsumentverket, och andra marknadskontrollmyndigheter, att ta reda på om varor och tjänster på marknaden följer lagstiftningen, är märkta och kontrollerade på rätt sätt.

Våra marknadskontroller sker som stickprovskontroller inom olika produktgrupper eller genom planerade besök hos utvalda företagare. Vi kan också göra marknadskontroll om det hänt en olycka eller om vi fått in en anmälan.

Syftet med marknadskontroll är att vi ska säkerställa konsumenternas säkerhet och hälsa, men också konkurrensförhållanden mellan företag.

Läs mer om marknadskontroller på marknadskontroll.se

Samarbete mellan företag och myndighet

För att vi ska kunna bedöma om en produkt uppfyller säkerhetskraven behöver vi ta del av bland annat upplysningar, handlingar, varuprover och liknande.

För att det ska flyta på smidigt är du som företagare skyldig att lämna ut den information som vi behöver.

Produkter som inte är säkra

Hittar vi en produkt som inte uppfyller säkerhetskraven försöker vi få till en frivillig överenskommelse där du genomför åtgärder för att motverkar risken för skador. Åtgärden bestäms i förhållande till vilken risk det finns med produkten. Till exempel:

  • Förbättrad säkerhetsinformation i samband med försäljning.
  • Säljstopp/säljförbud.
  • Publicera varningsinformation till dem som köpt produkten.
  • Återkallelse - felet rättas till, varan byts ut eller köpet går tillbaka.
  • Exportstopp/exportförbud.

Om du inte frivilligt går med på att genomföra någon av dessa åtgärder kan vi, med stöd av produktsäkerhetslagen, kräva att du gör vissa åtgärder.

Planerade marknadskontroller 

Läs vilka marknadskontroller som planeras under året

Senast granskad 10 november 2016