När varan inte uppfyller lagen

För företag

Produktsäkerhet bedöms utifrån flera olika lagstiftningar, bland annat produktsäkerhetslagen. När det visar sig att en produkt inte uppfyller lagens krav eller om produkten är farlig kan du i yttersta fall förbjudas att tillhandahålla produkten.

När vi uppmärksammar att din vara inte uppfyller säkerhetskraven tar vi kontakt med dig för att diskutera överträdelsen och försöker komma överens om en frivillig rättelse. Om du inte vidtar åtgärder frivilligt kan vi utfärda ett föreläggande om säljförbud eller andra åtgärder. Till exempel att återkalla varan från konsument.

Föreläggandet är oftast förenat med ett vite, det vill säga en bestämd summa pengar. Om inte du följt de åtgärder vi bett dig om, döms vitet ut. Vitet döms ut av domstol efter att vi gjort en ansökan.

Läs mer om produktsäkerhetslagen

Allvarliga fel kan ge sanktionsavgift

Om du gjort en särskilt allvarlig överträdelse kan du bli skyldig att betala en så kallad sanktionsavgift. Avgiften är lägst tio tusen kronor och högst tio miljoner kronor. Avgiften döms ut av domstol efter att vi har gjort en ansökan.

Läs mer i produktsäkerhetslagen

Du kan anmäla farliga produkter

Om du som företagare själv upptäcker eller misstänker att ett annat företag säljer en farlig produkt så kan du anmäla det till oss. Du kan göra det anonymt eller som enskild företagare.

Anmäl farlig vara eller farlig tjänst

Senast granskad 10 november 2016