När produkten inte uppfyller lagen

Produktsäkerhet bedöms utifrån flera olika lagstiftningar, bland annat produktsäkerhetslagen. När det visar sig att en produkt (vara eller tjänst) inte uppfyller lagens krav eller om produkten är farlig kan du i yttersta fall förbjudas att sälja produkten och tvingas återkalla den.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller produktsäkerhet, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Produktsäkerhet på hallakonsument.se

När Konsumentverket uppmärksammar att din produkt inte uppfyller säkerhetskraven tar vi kontakt med dig för att diskutera överträdelsen och försöker komma överens om en frivillig rättelse. Om du inte frivilligt vidtar de åtgärder som behöv kan vi utfärda ett föreläggande om säljförbud eller andra åtgärder. 

Föreläggandet är oftast förenat med ett vite, det vill säga en bestämd summa pengar. Om du inte har följt de åtgärder vi bett dig om, döms vitet ut. Vitet döms ut av domstol efter att vi gjort en ansökan.

Läs mer om produktsäkerhetslagen

Allvarliga fel kan ge sanktionsavgift

Om du uppsåtligen eller av oaktsamhet (med flit eller av slarv) brutit mot dina skyldigheter enligt produktsäkerhetslagen, kan du bli skyldig att betala en så kallad sanktionsavgift. Avgiften är lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor. Avgiften döms ut av domstol efter att vi har gjort en ansökan.

Läs mer i produktsäkerhetslagen

Senast granskad 17 april 2020