Sammanställning av olycksfall vid dykning

När dykolyckor inträffar utreds dessa av Polismyndigheten i samarbete med Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum (FM DNC). För att underlätta för allmänheten som dyker och företag som erbjuder dyktjänster att ta lärdom av olyckorna, och förebygga att liknande olyckor ska inträffa igen, publicerar Konsumentverket kortfattade sammanställningar av dessa utredningar. Innehållet i sammanställningarna ansvarar FM DNC och Polismyndigheten för.