Marknadskontroll av barngrindar

Grindar som används för att skärma av småbarn från delar av hemmet får inte orsaka personskada. Konsumentverket ska därför undersöka ett antal barngrindar för att se om de följer säkerhetskraven i den europeiska standarden.

Grindar som är tänkta att användas för att skärma av småbarn från delar av hemmet, till exempel i trappor, ska uppfylla kraven i produktsäkerhetslagen. Det får inte finnas någon risk att de orsakar personskada. Några exempel på säkerhetskrav som finns i den europeiska standarden för barngrindar:

  • höjden ska vara minst 650 mm. Det ska inte finnas möjlighet att få fotfäste så att barn kan klättra över grinden.
  • öppnings-och stängningsmekanismen ska antingen bestå av minst två moment som är beroende av varandra eller minst två separata moment som måste utföras samtidigt.
  • grinden ska stå emot slag utan att gå sönder eller utan att flytta sig mer än 25 mm.
  • all information och märkning ska ges på det språk som talas i landet där produkten säljs.

Säkerhetsstandard för barngrindar 

En standard är ett hjälpmedel för att klara kraven i lagstiftningen. Följer du inte en standard måste du kunna visa att produkten är säker på annat sätt. För barngrindar finns den europeiska standarden EN 1930:2011, Barnartiklar – Barngrindar – Säkerhetskrav och provningsmetoder. 

Mer om standarder för säkerhet här på webbplatsen

Regler och ansvar för säkra produkter

Samma regler för produktsäkerhet gäller inom hela EU/EES. I Sverige tillämpas de genom produktsäkerhetslagen. Oavsett om du är tillverkare, importör eller distributör har du ett ansvar för att de varor du tillhandahåller är säkra.  

Mer om ditt ansvar som tillverkare, importör eller distributör

Informationsbrev om marknadskontroll av barngrindar (pdf)

Senast granskad 21 oktober 2022