Marknadskontroll av hoppborgar 2023

Konsumentverket kommer att genomföra en marknadskontroll av hoppborgar under första halvåret 2023. Kontrollen är en uppföljning av 2022 års kontroll. Kontrollen kommer att ske genom oanmälda besök hos hoppborgsföretag och evenemang runt om i Sverige.

Efter flera allvarliga olyckor med hoppborgar genomförde Konsumentverket en dokumentkontroll av säkerheten hos hoppborgar 2018. Kontrollerna visade att nästan inga företag hade relevant dokumentation gällande hoppborgarnas säkerhet. Konsumentverket informerade branschen om gällande krav.

Stora brister i säkerhet vid hoppborgar

Allvarliga olyckor har fortsatt att inträffa och 2022 genomförde Konsumentverket en marknadskontroll av 92 hoppborgar hos 12 företag som tillhandhåller hoppborgar. Kontrollen visade på stora brister i både konstruktioner och säkerhetsinformation och annan teknisk dokumentation gällande borgarna.  Många av de kontrollerade hoppborgarna hade allvarliga säkerhetsbrister och behövde förstöras eller åtgärdas. Det fanns även brister i företagens dokumentation och säkerhetsinformation.

Utöver rätt konstruktion på hoppborgarna är att säkerhetsrutiner följs en viktigt grund för att garantera att den tjänst som erbjuds är säker.  Syftet med en uppföljande kontroll är att få bort fler farliga hoppborgar från marknaden och ytterligare höja kunskapen i branschen avseende vilka krav och regler som gäller för att förebygga skador vid olyckor i hoppborgar.

Så går kontrollen av hoppborgar till

Konsumentverket kommer under våren 2023 att oanmält besöka ett antal hoppborgsföretag och evenemang runt om i Sverige. Konsumentverket kommer att kontrollera säkerheten hos hoppborgar när de tillhandahålls konsumenter.

Kontrollen görs mot krav i standarden EN 14960 och produktsäkerhetslagen (2004:451). Efter besöket kommer vi att begära in företagens tekniska dokumentation gällande hoppborgarna. Du ska bland annat kunna visa upp besiktningsprotokoll och annan dokumentation som styrker säkerheten hos utrustningen samt visa att ni regelbundet kontrollerar hoppborgarna. Du ska också kunna visa vilken säkerhetsinformation ni ger till kunder som hyr hoppborgar eller anställda som ska montera och/eller övervaka hoppborgar. Du ska kunna visa att du har säkerhetsförebyggande rutiner och rutiner för hur ni agerar vid en olycka.

Resultatet av kontrollen sammanställs i en rapport som presenteras på Konsumentverkets webbplats.

Gällande regler för säkerhet vid hoppborgar

Information om regler och vad du som företagare ska veta och göra finns på vår webbplats.

Om säkerhet vid hoppborgar

Tidigare marknadskontroller om hoppborgar

Konsumentverkets tidigare marknadskontroller kan laddas ner i vår publikationsshop

Hoppborgar och liknade uppblåsbar lekutrustning (2022)

Hoppborgar - inventering, kontroll och information (2018)

Konsumentverkets arbetsgrupp

Projektledare: Anna Strandberg
Projektgrupp: Anna Damm, Marek Andersson och Marie Näslund

Har du frågor är du välkommen att kontakta Konsumentverket.

Telefon: 0771 - 42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 10 februari 2023