Marknadskontroll av studsmattor

Under andra halvåret 2023 genomför Konsumentverket en marknadskontroll av studsmattor. Kontrollen kommer främst att handla om produkter som tillför extra eller ny funktion till studsmattor som är avsedda för hemmabruk.

Produkter som tillför extra eller ny funktion kan exempelvis vara basketkorgar och tält. Syftet är att kontrollera om studsmattor för hemmabruk med sådana produkter uppfyller gällande säkerhetskrav.

Många skador vid lek på studsmattor för hemmabruk

Konsumentverkets produktskadeundersökning för 2021 visar att en stor andel av skadorna i kategorin leksaker och lekutrustning inträffade vid lek på en studsmatta för hemmabruk. Frakturer är den vanligaste kroppsskadan i kategorin, i kombination med sårskador, blåmärke och skrubbsår. Stuk­ningar och vrickningar uppkommer också till följd av lek på en studsmatta.

Så går kontrollen av studsmattor till

Konsumentverket utför under hösten 2023 stickprovskontroller genom att begära in och granska dokumentation, och i vissa fall varuprov, av utvalda studsmattor och tillhörande produkter.

I samband med marknadskontrollinsatsen görs en kartläggning av olika slags produkter som tillför en extra eller ny funktion till studsmattan. Det görs för att undersöka hur de påverkar risken för skador vid användning av studsmattan.

Resultatet av insatsen kommer att spridas till företagare och konsumenter för att öka kunskapen om kraven på säkerhet för studsmattor och för att förebygga olyckor och skador.

Regler för studsmattor för hemmabruk

Studsmattor för hemmabruk är leksaker och omfattas av kraven i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 

En leksak ska bland annat vara CE-märkt och försedd med korrekta märkningar, varningar och bruksanvisningar. Teknisk dokumentation ska också finnas tillgänglig.

Leksaker förutsätts vara säkra om de överensstämmer med alla relevanta krav i den gällande harmoniserade standarden SS-EN 71. Krav specifikt framtagna för trampoliner (studsmattor) för privat bruk finns i SS-EN 71-14:2018. Notera att om det finns funktioner som inte täcks av standarden, så krävs ett EG-typintyg för att visa att man uppfyller lagstiftningens säkerhetskrav.

Mer information om reglerna och vad du som företagare ska veta och göra finns här på webbplatsen.

Mer om regler för leksaker för dig som företagare

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Konsumentverket.

Telefon: 0771 - 42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se

Projektledare: Marlene Gustavsson

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 18 december 2023