Marknadsföring av alkohol i radio och tv

Du får inte marknadsföra alkoholdrycker i kommersiella annonser i radio-, tv och beställ-tv. Förbudet gäller också för vissa tv-sändningar över satellit.

Lagar du bör ha koll på:

  • Marknadsföringslagen
  • Alkohollagen
  • Radio och tv-lagen
  • Direktivet om audiovisuella medietjänster utan gränser

Förbudet om kommersiella annonser i radio, tv och beställ-tv samt tv-sändningar över satellit står i alkohollagen, 7 kapitel 3 §.

Det finns också ett sponsringsförbud. Det står i radio- och tv-lagen och innebär att det är förbjudet att sponsra program i tv-sändningar, sökbar text-tv eller i beställ-tv. Förbudet gäller företag som har som huvudsaklig verksamhet att tillverka eller sälja alkoholdrycker eller tobaksvaror. Läs mer om detta i lagens 7 kapitel, 2 §.

Sändarlandsprincipen

Det finns en så kallad sändarlandsprincip. Sändarlandsprincipen innebär att det är det lands lag som tv-sändningen kommer ifrån som gäller för marknadsföringen. Principen finns i direktivet om audiovisuella medietjänster utan gränser.

Direktivet om audiovisuella medietjänster utan gränser

Senast granskad 2 februari 2018