Marknadsföring av alkohol

När du marknadsför alkoholdrycker ska din marknadsföring inriktas på att lämna neutral och saklig information om produkten. Marknadsföringen får inte uppmana till användning eller syfta till att väcka särskild uppmärksamhet.

Lagar och regler du bör ha koll på:

  • Marknadsföringslagen
  • Alkohollagen
  • Radio och tv-lagen
  • KOVFS 2016:1
  • Direktivet om audiovisuella medietjänster utan gränser

Alkoholdryck är dryck som har en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent. De bestämmelser som gäller för marknadsföring av alkoholdrycker finns i kapitel 7 i alkohollagen (2010:1622).

Vid all marknadsföring av alkoholdryck ska du iaktta särskild måttfullhet. Särskild måttfullhet innebär bland annat att marknadsföring inte får vara uppsökande, påträngande eller uppmana till bruk av alkohol. Måttfullhetskravet gäller för alla aspekter av marknadsföringen - hur den är utformad, var marknadsföringen finns och hur den kommuniceras. Måttfullhetskravet omfattar även förpackningar och etiketter. Mer detaljerad information om vad kravet på särskild måttfullhet innebär finns i våra allmänna råd KOVFS 2016:1.

Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av alkohol

I filmen får du en överblick av de regler som gäller vid marknadsföring av alkoholdryck. Våra jurister förklarar bland annat vad som avses med bildregeln och kraven på särskild måttfullhet i marknadsföringen.

Marknadsföring som inte uppfyller måttfullhetskravet

Marknadsföring som innehåller osaklig information uppfyller inte måttfullhetskravet. Exempel på osaklig information är värdeomdömen eller anspelningar på högtider/årstider eller särskilda stämningar.

Alkoholdryck eller alkoholkonsumtion får inte heller förknippas med situationer där alkoholkonsumtion inte bör förekomma. Till exempel vid trafik, sport, graviditet, skola eller arbete.

Du får inte heller påstå eller ge intryck av att alkoholkonsumtion höjer den fysiska eller psykiska förmågan, främjar utbildning eller social, sexuell, professionell framgång eller löser problem som ensamhet och tristess.

Otillåtna säljmetoder

  • Metoder som inte är förenliga med kravet på särskild måttfullhet vid marknadsföring av alkoholdrycker är till exempel tävlingar, rabatter och utdelning av presenter.

  • Du får inte lämna alkoholdrycker som gåva. Varuprover får däremot lämnas till den som är tillståndshavare.

  • Direktreklam är, som huvudregel, bara tillåten om konsumenten uttryckligen har begärt att ta emot den typen av marknadsföring. Adresserad brevlådereklam kan vara tillåten om konsumenten inte uttryckligen har motsatt sig det.

Förbud mot marknadsföring till barn och ungdomar

Marknadsföring får inte skildra eller särskilt rikta sig till barn och ungdomar som inte fyllt 25 år. Den får inte heller vara utformad så att den kan attrahera barn och ungdomar.

Marknadsföringen ska inte innehålla symboler eller företeelser som till exempel miljöer, musik, spel eller karaktärer som kan förknippas eller attrahera barn eller ungdomar.

Marknadsföring bör inte förekomma på evenemang och platser om inte merparten av besökarna är över 25 år. Gäller även evenemang och platser på internet.

Senast granskad 2 februari 2018