Roll och ansvar för leksaker

Beroende på vilken roll du har varierar ditt ansvar. Däremot har du alltid ett ansvar att se till att din leksak är säker och uppfyller gällande krav.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller produktsäkerhet, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Produktsäkerhet på hallakonsument.se

Lagstiftningen ställer krav på samtliga ekonomiska aktörer som tillhandahåller leksaker. Det är viktigt att du tar reda på vilken roll du har för respektive leksak som du tillhandahåller. Du kan ha olika roller för olika leksaker beroende på om du för in leksakerna på den inre marknaden eller om du sätter ditt eget varumärke på leksaken.

Generellt sett är kraven mer omfattande när du är tillverkare samt mindre omfattande när du är importör och ännu mindre omfattande när du är distributör.

Är du tillverkare, importör eller distributör?

 • Jag har egen produktion av leksaker i Sverige, annat EU-land eller land utanför EU?
  Roll: Tillverkare 

 • Jag köper leksaker av ett företag i Sverige eller annat EU-land?
  Roll: Distributör

 • Jag köper leksaker från ett land utanför EU och säljer dem under mitt företags varumärke?
  Roll: Tillverkare 

 • Jag köper leksaker från ett land utanför EU?
  Roll: Importör

 • Jag köper leksaker utanför EU där jag är med och påverkar utformningen? Sedan sätter jag på företagets varumärke.
  Roll: Tillverkare

För att få mer information om ansvarsuppgifter som ingår i de olika rollerna kan du läsa våra broschyrer. Broschyrerna är framtagna av Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket.

Ditt ansvar som tillverkare

Ditt ansvar som importör

Ditt ansvar som distributör

Senast granskad 21 augusti 2019