Barnprodukter

För företag

För produkter till barn ställs det särskilt höga krav på säkerhet. Barn anses särskilt skyddsvärda eftersom de saknar förmåga att själva bedöma de risker de utsätts för.

Ditt ansvar som tillverkare

Förutom de höga säkerhetskraven som barnprodukter och leksaker ska uppfylla, ska de även vara korrekt märkta. För korrekt märkning av dina produkter behöver du avgöra om produkterna är leksaker eller barnartiklar eftersom märkningskraven på produkterna skiljer sig åt beroende på lagstiftning.

Om du blir medveten om att en vara som du erbjuder eller har erbjudit, är farlig ska du genast underrätta berörd tillsynsmyndighet, samt omedelbart göra vad som krävs för att förebygga personskador. Ditt ansvar sträcker sig alltså under varans hela livslängd.

Senast granskad 22 februari 2018