Energi

Inom området energi tar Konsumentverket tillsammans med branschorganisationerna fram allmänna avtalsvillkor inom områdena el, gas och fjärrvärme.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Elavtal och energi

Konsumentverket ser dessa villkor som god sed på marknaden och du bör se till att använda dig av dessa alt. förmånligare villkor för konsumenten. I det fall dina avtalsvillkor innebär en försämring för konsumenten i jämförelse med dessa allmänna avtalsvillkor ser Konsumentverket detta som ett brott mot avtalsvillkorslagen.

Alla Konsumentverkets branschöverenskommelser, vägledningar och författningssamling inom området energi

I menyn kan du läsa mer specifikt om vad som gäller angående jämförpris för elavtal.

Relevanta lagar inom området energi:

  • Marknadsföringslagen
  • Avtalsvillkorslagen
  • Prisinformationslagen
  • Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
  • Fjärrvärmelagen
  • Ellagen
  • Naturgaslagen

Tematisk tillsyn inom energiområdet

Nedan återfinns promemorior och rapporter kopplade till Konsumentverkets tematiska granskningar inom energiområdet.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 24 november 2022