Energi

Inom området energi tar Konsumentverket tillsammans med branschorganisationerna fram allmänna avtalsvillkor inom områdena el, gas och fjärrvärme.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på vår upplysningstjänst Hallå konsuments webbplats: Till Elavtal och energi på hallakonsument.se

Konsumentverket ser dessa villkor som god sed på marknaden och du bör se till att använda dig av dessa alt. förmånligare villkor för konsumenten. I det fall dina avtalsvillkor innebär en försämring för konsumenten i jämförelse med dessa allmänna avtalsvillkor ser Konsumentverket detta som ett brott mot avtalsvillkorslagen.

Alla Konsumentverkets branschöverenskommelser, vägledningar och författningssamling inom området energi

I menyn kan du läsa mer specifikt om vad som gäller angående jämförpris för elavtal.

Relevanta lagar inom området energi:

  • Marknadsföringslagen
  • Avtalsvillkorslagen
  • Prisinformationslagen
  • Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
  • Fjärrvärmelagen
  • Ellagen
  • Naturgaslagen
Senast granskad 24 november 2022