Kundens ångerrätt vid elavtal

För företag

Konsumentverket och Svensk Energi har tillsammans tagit fram allmänna avtalsvillkor för konsumenter på elområdet. En viktig punkt i de allmänna avtalsvillkoren är konsumentens ångerrätt.

BÖ 2015:01 Svensk Energi

PDF 857 KB. Öppnas i nytt fönster

Branschöverenskommelse om allmänna avtalsvillkor inom elområdet för konsumenter.

För elavtal som ingås på distans är ångerfristen 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa från den dag då konsumenten får en bekräftelse på avtalet. Bekräftelse ska innehålla information om ångerrätten. Informationen om ångerrätten ska utformas enligt 2 kap 2 § första stycket punkt 9, i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Där står att du ska informera om följande:

  • att konsumenten har en ångerrätt
  • att ångerfristen är 14 dagar och börjar löpa från den dag då konsumenten får en bekräftelse på avtalet
  • under vilka förutsättningar ångerrätten finns
  • övriga villkor för ångerrätten
  • hur konsumenten utövar sin ångerrätt
  • att det finns ett standardformulär som kan användas när konsumenten vill utöva sin ångerrätt, samt upplysa om vart detta standardformulär finns.

Standardmall för information om ångerrätten

DOCX 453 KB. Öppnas i nytt fönster

Mall som kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lagen.

Läs om allmänna regler för ångerrätt

Senast granskad 10 november 2016

Information till konsument

I vår upplysningstjänst Hallå konsument får du som privatperson svar på frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart.

Läs om att välja elavtal på Hallå konsument