Avgifter och kostnader för krediter

Kreditgivare får ta ut avgifter för krediter av kredittagaren förutsatt att avgiften för krediten framgår av avtalsvillkoren.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller krediter, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Konsumentkreditlagen på hallakonsument.se

Kreditgivare får ta ut avgifter för krediter av kredittagaren förutsatt att denna rätt framgår av avtalsvillkoren, enligt 18 § konsumentkreditlagen (2010:1846).

Konsumentkreditlagen på riksdagens webbplats

Vidare måste avgifter som kreditgivaren tar ut för krediten mötas av kostnader som kreditgivaren har för den specifika krediten. Det innebär bland annat att avgifter inte får ge vinst eller täcka kostnader som skapats av andra krediter.

Skulle en kreditgivare ta ut avgifter i strid med 18 § konsumentkreditlagen kan Konsumentombudsmannen (KO) med stöd av lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (1994:1512) förbjuda kredittagaren vid vite att ta ut sådan avgifter.

Se följande avgöranden i Marknadsdomstolen för mer detaljerad information om vilka kostnader som avgifter inte får täcka.

Dom 2008:3 "Mobillån" på Sveriges domstolars webbplats

2009:34 "Ferratum" på Sveriges domstolars webbplats

Högkostnadskrediter

För högkostnadskrediter finns ett tak på hur hög ränta ett företag får ta ut. Räntetaket framgår av 19 a § i konsumentkreditlagen och innebär att varken krediträntan eller dröjsmålsräntan för en högkostnadskredit får överstiga en räntesats om 40 procentenheter plus referensräntan.

Referensräntan är en räntesats som fastställs en gång per halvår av Riksbanken. Räntan kan ändras den 1 januari och den 1 juli. Referensräntan motsvarar Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat till närmast högre halva procentenhet.  Referensräntan bestämdes den 1 juli 2019 till 0,00 procentenhet.

Paragrafen reglerar även vilken ersättning konsumenten är skyldig att betala vid dröjsmål. Den enda ersättning en kreditgivare får ta ut vid dröjsmål är dröjsmålsränta. En kreditgivare som tillhandahåller högkostnadskrediter kan inte påföra någon annan kostnad.

Vid fråga om högkostnadskrediter finns även ett kostnadstak. Det innebär att avgiften, räntekostnader och kostnader för inkassoåtgärder aldrig får uppgå till mer än det lånade beloppet enligt 19 b § konsumentkreditlagen. Till exempel att kreditgivare som erbjuder en högkostnadskredit på 10 000 kronor till en konsument enbart kan få totalt 20 000 kronor återbetalat, oavsett om konsumenten hamnar i dröjsmål. (10 000 i lånat belopp och 10 000 i räntor, avgift samt kostnader för inkassoåtgärder).

Senast granskad 25 juni 2020