Hälsa

För företag

Inom området hälsa har Konsumentverket information om marknadsföring av medicinska produkter och hur du får använda närings- och hälsopåståenden i marknadsföring.

Du behöver ha koll på flera lagar för att få reda på vad som gäller – både den specifika och den allmänna. Du som företagare är skyldig att hålla dig uppdaterad på lagstiftningen.

I menyn kan du läsa mer specifikt om vad som gäller när du ska marknadsföra medicinska produkter och hur du får använda närings- och hälsopåståenden i marknadsföring.

Relevanta lagar inom området hälsa:

  • Förordning 1924/2006
  • Läkemedelslagen
  • Marknadsföringslagen

Alla Konsumentverkets branschöverenskommelser, vägledningar och författningssamling

Senast granskad 16 juli 2019