Hälsa

Inom området hälsa arbetar Konsumentverket med varors och tjänsters säkerhet, bland annat genom marknadskontroller och information till branschen. Vi har även information om marknadsföring av medicinska produkter och hur du får använda närings- och hälsopåståenden i marknadsföring.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter: Till hallakonsument.se.

Du behöver ha koll på flera lagar för att få reda på vad som gäller – både den specifika och den allmänna. Du som företagare är skyldig att hålla dig uppdaterad på lagstiftningen.

I menyn kan du läsa mer specifikt om vad som gäller när du ska marknadsföra medicinska produkter och hur du får använda närings- och hälsopåståenden i marknadsföring.

Relevanta lagar inom området hälsa:

  • Förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
  • Förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel
  • Läkemedelslagen
  • Marknadsföringslagen
  • Produktsäkerhetslagen

Nedan finns länkar till Konsumentverkets branschöverenskommelser, vägledningar och författningssamling.

Senast granskad 14 juni 2021