Marknadsföring av medicinska produkter

Lagen ställer höga krav på marknadsföring av läkemedel och på
produkter som påstås bota, lindra eller förebygga sjukdom.
Kraven står i läkemedelslagen.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter: Till hallakonsument.se.

  • En produkt kan klassas som läkemedel på grund av vad produkten innehåller och på grund av vad produkten påstås har för medicinsk effekt. 
  • Om produktens huvudsakliga effekt uppnås genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan betraktas produkten som ett läkemedel. 
  • Läkemedel måste vara godkänt och registrerat som läkemedel för att få marknadsföras eller saluföras.

Information om marknadsföring för läkemedel på Läkemedelsverkets webbplats

Produkter som påstås bota, lindra eller förebygga

Det krävs bevis om du ska marknadsföra produkter som definitionsmässigt inte kan klassas som läkemedel men som innehåller påståenden om bot, lindring eller förebyggande av sjukdom eller ohälsotillstånd, till exempel behandlingar. Kravet innebär att du ska bevisa att påståendet i marknadsföringen är sant. Kan du inte det så är påståendet vilseledande och marknadsföringen är otillåten.

Beviskravet är extra högt när det gäller medicinska produkter som riktar sig till grupper som kan antas vara mindre kritiska än den genomsnittliga konsumenten, till exempel sjuka. Påståenden i marknadsföring till dessa målgrupper måste kunna bevisas med övertygande vetenskaplig dokumentation.

Krävs bevis för att hänvisa till "nöjda kunder"

Du får inte hänvisa till nöjda kunder (även om du har sådana) om det inte finns vetenskapliga bevis för att produkten/behandlingen har den effekt som påståendena ger intryck av.

Det är mottagarens intryck som avgör

Det är mottagarens intryck som är avgörande i bedömningen av marknadsföring. Det innebär att trots att marknadsföringen inte innehåller direkta påståenden om produktens hälsoeffekter kan ändå mottagaren få intrycket av att produkten har sådana effekter. I dessa fall måste du kunna bevisa att produkten har de effekter som mottagaren får intryck av.

Till exempel om du marknadsförs en produkt som, utan vetenskapliga bevis, får konsumenten att gå ner i vikt. Skulle du ta bort påståendet om viktnedgång och istället ersätta det med en bild på en smal person som poserar med ett måttband, skulle det fortfarande ge intryck av att användandet av produkten leder till viktnedgång.

Senast granskad 10 december 2021