EG-försäkran om överensstämmelse

För företag

Alla leksaker måste ha en EG-försäkran innan de börjar säljas på marknaden. EG-försäkran är ett dokument som endast tillverkare får upprätta.

En EG-försäkran om överensstämmelse kallas ofta DoC (Declaration of Conformity). Genom att upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse intygar tillverkaren att leksaken uppfyller alla tillämpliga krav i lagstiftningen om leksakers säkerhet.

Hur ska en EG-försäkran om överensstämmelse se ut?

I det här dokumentet ser du vad en EG-försäkran om överensstämmelse för leksaker behöver innehålla

Vem ska inneha EG-försäkran om överensstämmelse?

När en marknadskontrollmyndighet begär det ska tillverkare och importörer kunna uppvisa EG-försäkran om överensstämmelse i tio år efter att leksaken släppts ut på marknaden. Även distributörer ska på begäran av en marknadskontrollmyndighet kunna få fram en kopia av försäkran.

Vilket språk ska EG-försäkran om överensstämmelse vara på?

EG-försäkran om överensstämmelse ska vara översatt till de språk som krävs i varje land där leksaken ska säljas. Konsumentverket accepterar EG-försäkran på svenska och engelska.

Vilka språk som godtas i EU:s olika medlemsländer kan du läsa om här

Mer information

Under rubriken Lagar och regler för leksaker, till vänster på denna sida, kan du klicka dig vidare till EU-kommissionens vägledning om teknisk dokumentation. I kapitel fem finns en genomgång, punkt för punkt, om vad en EG-försäkran om överensstämmelse ska innehålla. Nedan finns även ett kortfattat informationsmaterial om vad en EG-försäkran om överensstämmelse är.

Informationsmaterial om EG-försäkran om överensstämmelse för leksaker

Senast granskad 19 april 2018