Lagar och regler för leksaker

För företag

Leksaker för barn ska vara säkra eftersom barn inte själva kan läsa varningstexter eller bedöma risker. Detta ställer högra krav på lagstiftningen men också på dig som tillhandahåller leksaker.

Det är direktivet om leksakers säkerhet som är grundläggande för alla reglering för leksaker. Direktivet gäller i hela EU.

Direktivet för leksakers säkerhet 2009/48/EG

Till EU-direktivet om leksakers säkerhet finns två vägledningar som innehåller riktlinjer för att underlätta tillämpningen av direktivet. Den ena är en förklarande vägledning och den andra handlar om vilken teknisk dokumentation som krävs.

Vägledningarna på Europeiska kommissionens webbplats

Du hittar vägledningarna i den andra tabellen på raderna två och tre. Välj svenska i rullisten och tryck sedan på "Select".

Vägledningarna finns översatta till alla officiella språken i EU samt kinesiska. Den engelska versionen har alltid de senaste uppdateringarna.

Den svenska lagstiftningen om leksakers säkerhet

I Sverige har vi infört EU-direktivet för leksaker säkerhet genom att ta fram en lag - lagen om leksakers säkerhet - som kompletteras med regeringsförordning och av föreskrifter som i detalj beskriver de krav som ställs.

Standarder förtydligar säkerhetskraven

Standarderna förtydligar de övergripande säkerhetskrav som finns i lagen. För att uppfylla kraven på säkra produkter är det viktigt att du har kännedom om vilka standarder som är relevanta för din produkt. Uppfyller din produkt kraven i en harmoniserad standard så uppfyller även produkten lagstiftningen.

Europeiska kommissionens förteckning över harmoniserade standarder

Så fungerar standarder

Har du frågor om standarder eller standardiseringsarbete ska du vända dig till SIS, Swedish Standards Institute.

Kontaktinformation på SIS webbplats

Är leksaken säker?

För att veta om leksaken är säker kan du efterfråga information från din leverantör och kontrollera att leksaken uppfyller de krav som finns i lagstiftningen.

Ladda ner informationsmaterialet "Är leksaken säker?"

Senast granskad 28 mars 2019

Information till konsument

I vår upplysningstjänst Hallå konsument får du som privatperson svar på frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart.

Lagen om leksakers säkerhet på Hallå konsument