Fällbara sängar

För företag

Fällbara sängar används ofta i trånga utrymmen, där det finns ett behov av att kunna fälla upp eller fälla ner bäddar som inte används.

Det finns flera standarder för fällbara sängar:

  • SS-EN 1129-1 Fällbara sängar: Säkerhetskrav och provning. Del 1. Säkerhetskrav.
  • SS-EN 1129-2 Fällbara sängar: Säkerhetskrav och provning. Del 2: Provningsmetoder

Även standarden för våningssängar och höga sängar SS-EN 747–1:2012+ A1:2015 och SS-EN 747–2:2012+ A1:2015 är tillämpbara för fällbara sängar. Standarden SS-EN 1129-1och SS-EN 1129-2 täcker inte upp fallrisker.

Konsumentverkets uppfattning är att fällbara sängar som har en eller flera bäddar högre upp än 600 millimeter ska uppfylla kravet på fallskydd som finns i standarden för våningssängar och höga sängar för att de ska anses vara säkra.

Senast granskad 15 november 2016