Fällbara sängar

För företag

För att minimera risken för olyckor ställs krav på olika typer av sängar. Här kan du läsa om vilka krav som ställs fällbara sängar dvs sängar som kan fällas upp eller ner och stuvas undan när de inte används.

Det finns flera standarder för fällbara sängar:

  • SS-EN 1129-1 Fällbara sängar: Säkerhetskrav och provning. Del 1. Säkerhetskrav.
  • SS-EN 1129-2 Fällbara sängar: Säkerhetskrav och provning. Del 2: Provningsmetoder

Även standarden för våningssängar och höga sängar SS-EN 747–1:2012+ A1:2015 och SS-EN 747–2:2012+ A1:2015 är tillämpbara för fällbara sängar. Standarden SS-EN 1129-1och SS-EN 1129-2 täcker inte upp fallrisker.

Konsumentverkets uppfattning är att fällbara sängar som har en eller flera bäddar högre upp än 600 millimeter ska uppfylla kravet på fallskydd som finns i standarden för våningssängar och höga sängar för att de ska anses vara säkra.

Senast granskad 15 november 2016
Skriv ut