Fällbara sängar

För företag

För att minimera risken för olyckor ställs krav på olika typer av sängar. Här kan du läsa om vilka krav som ställs fällbara sängar det vill säga sängar som kan fällas upp eller ner och stuvas undan när de inte används.

Det finns flera standarder för fällbara sängar:

  • SS-EN 1129-1 Fällbara sängar: Säkerhetskrav och provning. Del 1. Säkerhetskrav.
  • SS-EN 1129-2 Fällbara sängar: Säkerhetskrav och provning. Del 2: Provningsmetoder

Även standarden för våningssängar och höga sängar SS-EN 747–1:2012+ A1:2015 och SS-EN 747–2:2012+ A1:2015 är tillämpbara för fällbara sängar. Standarden för fällbara sängar SS-EN 1129-1och SS-EN 1129-2 täcker inte upp fallrisker.

Konsumentverkets uppfattning är att fällbara sängar som har en eller flera bäddar placerade högre upp än 600 millimeter från golvet ska uppfylla kravet på fallskydd som återfinns i standarden för våningssängar och höga sängar för att de ska anses vara säkra.

Senast granskad 20 augusti 2020
Skriv ut