Våningssängar och höga sängar

För företag

För att minimera risken för olyckor, särskilt där barn är inblandade, finns standarder för våningssängar och höga sängar.

De standarder som är gällande i Sverige för våningssängar och höga sängar är:

  • SS-EN 747–1:2012 + A1:2015 Möbler för hemmiljö: Våningssängar och höga sängar. Del 1: Krav på säkerhet, hållfasthet och hållbarhet.
  • SS-EN 747–2:2012+ A1:2015 Möbler för hemmiljö: Våningssängar och höga sängar. Del 2: Provningsmetoder

Några av kraven som finns i standarden:

  • Det är vanligt att barn sover i våningssängar och höga sängar och för att minimera risken att barnet ska falla ut så har standarden preciserade ett krav på skyddsbrädor på alla fyra sidorna av sängen där sängbotten är 600 mm eller mer över golvet.
  • Skyddsbrädan ska ha en höjd som gör att madrassens översta del är minst 160mm lägre än skyddsbrädans övre kant. Det ska finnas en permanent märkning som anger maximal höjd på madrass som får användas i sängen.
  • Endast en öppning tillåts för att underlätta för barnet att ta sig i och ur sängen. Öppningen ska finnas på den ena långsidan.
  • Enligt standarden för våningssängar och höga sängar så anses dessa sängar inte vara lämpliga för barn under sex år. På sängarna ska det finnas en permanent märkning som informerar om detta. Antingen med en text eller ett piktogram.
  • Standarden ställer även krav på andra säkra mått på öppningar och andra detaljer för att säkerställa att de inte innebär en risk för att fastna. 

Konsumentverket har gjort marknadskontroller vid flera tillfällen och har då hittat många allvarliga brister på våningssängar. Verket anser att det är viktigt att kraven i de båda standarderna uppfylls för att sängarna ska anses som säkra.

Rapport 2008:13 Marknadskontroll av våningssängar 2007-2008

PDF 122 KB. Öppnas i nytt fönster

Kontrollen ingår som ett led i verkets tillsynsverksamhet under EUs produktsäkerhetsdirektiv, införlivat i svensk rätt genom produktsäkerhetslagen SFS 2004:451.

Under 2016 kommer en ny marknadskontroll av våningssängar och höga sängar att genomföras. Här kan du läsa mer om den.

Senast granskad 15 november 2016