Krav att lämna information om enhetspriser på drivmedel

Du som driver en tankstation har ett ansvar att lämna information om enhetspriser för drivmedel på tankstationen. Kravet finns formulerat i Konsumentverkets föreskrifter och gäller från den 1 oktober 2021. Syftet med föreskriften är att konsumenter lättare ska kunna jämföra den relativa kostnaden för olika drivmedel.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument kan du läsa mer på vår upplysningstjänst Hallå konsuments jämförelsetjänst Bilsvar.se.

Kravet att lämna information om enhetspriser för drivmedel följer av artikel 7.3 i direktiv 2014/94/EU. Artikeln anger att när bränslepriser visas vid en tankstation ska även en jämförelse finnas mellan relevanta enhetspriser för drivmedel. Det gäller särskilt när det handlar om naturgas och väte.

Aktuella priser och löpande uppdateringar

Enhetspriser för drivmedel tas fram av Konsumentverket. De publiceras i ett dokument som uppdateras med aktuella enhetspriser varje kalenderkvartal. Det innebär att du måste byta ut dokumentet vid din tankstation varje kvartal. Du kan ladda ner Konsumentverkets dokument här på vår webbplats.

Informationsblad om enhetspriser på drivmedel

PDF 392 KB. Öppnas i nytt fönster

Dokumentet visar genomsnittliga kostnader för drivmedel per 100 km från det senaste kalenderkvartalet. Beräkningarna grundas på förbrukningen hos ett genomsnitt av de i Sverige mest sålda bilmodellerna föregående kalenderår.

Vilka tankstationer omfattas?

Tankstationen ska:

 • vara bemannad
 • sälja minst tre typer av drivmedel varav minst ett alternativt drivmedel
  (enligt definitionen i artikel 2.1 i direktiv 2014/94/EU).

Hur ska informationen se ut?

Informationen ska lämnas genom ett dokument som placeras på tankstationen. Du kan välja om du vill använda Konsumentverkets dokument eller utforma ett eget. Innehållet måste presenteras i minst A4-format. Det gäller oavsett om du väljer att lämna dokumentet i tryckt- eller digitalt format, eller om du väljer att utforma ett eget informationsblad. 

Om du väljer att ta fram ett eget dokument ska det utformas enligt följande krav:

 • Informationen ska vara framträdande och får inte vara vilseledande eller förvirrande för konsumenterna.
 • Enhetspriser för följande drivmedelstyper ska presenteras, i valfri ordning:
  Bensin, Diesel, E85, El, Fordonsgas, HVO100.
 • Enhetspriserna ska presenteras i tabellform i fallande ordning med kostnaden angiven i pris per 100 km.
 • I informationen ska följande text lämnas:

”Tabellen visar genomsnittliga kostnader för drivmedel per 100 km från det senaste kalenderkvartalet. Beräkningarna grundas på förbrukningen hos ett genomsnitt av de i Sverige mest sålda bilmodellerna föregående kalenderår. Läs mer på Hallå konsuments jämförelsetjänst Bilsvar.se”.

Var ska informationen placeras?

Informationen får inte placeras på ett sätt som innebär att det blir vilseledande eller förvirrande för konsumenterna. Det är fritt att välja mellan följande placeringar:

 • I närheten av pumpanordningarna
 • I anslutning till tankstationens butiksentré
 • I tankstationens butik

Hur beräknas enhetspris?

Enligt Kommissionens genomförandeakt (2018/732) ska följande metod användas för att beräkna enhetspriset:

Genomsnittligt bränslepris i svenska kronor per konventionell enhet × genomsnittlig bränsleförbrukning per 100 km.

För varje drivmedelstyp har de vanligaste fordonsmodellerna inom den vanligaste karosserikoden i Sverige identifierats. Genomsnittsförbrukningen av dessa fordon utgör bränsleförbrukningen för respektive drivmedel.

Bränsleförbrukningen i beräkningen uppdateras av Konsumentverket vid varje nytt kalenderår.


Konsumentverkets föreskrifter om information om enhetspriser för drivmedel (KOVFS 2021:1) 

Konsumentverkets remisspromemoria angående KOVFS 2021:1

Senast granskad 14 september 2021