Marknadsföring av alkohol på internet

När du ska marknadsföra alkohol på internet, i sociala medier och i appar ska du följa de generella regler som gäller för all marknadsföring av alkohol. Utöver alkohollagen finns också våra allmänna råd.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller marknadsföring, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Marknadsföringslagen på hallakonsument.se

Du måste uppfylla kravet på att marknadsföring av alkohol ska vara särskilt måttfull, även när du marknadsför produkter på internet. Det är inte heller tillåtet att rikta marknadsföring av alkohol särskilt till eller skildra barn och ungdomar som inte har fyllt 25 år. Förutom alkohollagens regler finns även våra allmänna råd, där vi ger vår syn på hur marknadsföring av alkohol på internet bör ske.

Våra allmänna råd gäller marknadsföring av alkoholdrycker till konsument:

  • Marknadsföring av alkoholdrycker bör bara ske på webbplatser där målgruppen eller minst 70 % av besökarna är över 25 år. 
  • Webbplatser som säljer eller huvudsakligen inriktas på marknadsföring av alkoholdryck bör ha en funktion som kontrollerar åldern på besökaren.  
  • På webbplatser bör du undvika poppuppannonser, eftersom de är uppsökande och påträngande. 
  • Direktreklam är endast tillåtet om mottagaren först uttryckligen begärt att ta emot sådan marknadsföring. 
  • Se till att det tydligt framgår vad som är redaktionell text och vad som är marknadsföring. 
  • Vid marknadsföring på till exempel bloggar är det extra viktigt att marknadsföring och redaktionell text inte förväxlas med varandra. Det är även viktigt att tänka på hur du uttrycker dig, vilka som ingår i bloggens målgrupp och vilka som läser bloggen. 
  • Även bilder i kommersiella annonser på internet ska följa "bildregeln" i 7 kap. 5 § 1 st. alkohollagen. Det innebär att bilden bara får visa varan eller råvaror som ingår i varan, enstaka förpackningar samt varumärke. Utöver "bildregeln" finns det ytterligare regler i alkohollagen som gäller för kommersiella annonser, men enbart i tidningar. En tidningsannons med alkoholreklam ska exempelvis ha en informationstext som varnar för intag av alkohol. Denna regel gäller även för tidningars nätupplagor.

I avsnitt 4 i våra allmänna råd kan du läsa mer om marknadsföring på internet.

Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdrycker  (KOVFS 2016:1)

Senast granskad 8 januari 2019