Regler och krav på tändare

För företag

Om du tillhandahåller tändare måste de uppfylla säkerhetskrav. Bland annat att alla engångständare ska ha barnsäkerhetsspärr och det är förbjudet med tändare som kan misstas för leksaker.

De allmänna kraven på tändare framgår av standard SS-EN ISO 9994:2005 som innehåller bland annat allmänna säkerhetskrav på:

 • lågans uppkomst, höjd och slocknande
 • bränslebehållarens täthet
 • tändarens värme- och tryckbeständighet
 • provningsmetoder och märkningskrav på cigarettändare.

Standarden på SIS webbplats

EU:s riktlinjer för tändare (på engelska)

Engångständare måste ha barnsäkerhetsspärr

Det är lag på att alla engångständare ska ha barnsäkerhetsspärr. Kravet gäller inom hela EU. En barnsäkerhetsspärr gör att barn yngre än 51 månader inte kan tända dem.

Barnsäkerhetsspärren ska uppfylla kraven i den europeiska standarden EN 13869:2002 eller motsvarande specifikationer.

Flergångständare och tändare som är 100 mm eller längre

Flergångständare, även kallade lyxtändare, behöver inte ha en barnsäkerhetsspärr. Detta gäller även för tändare som är 100 mm eller längre och är designade för ett bestämt ändamål. Till exempel braständare. Inte heller tändare som är rena prydnadsföremål behöver ha barnsäkerhetsspärr.

Kännetecken för lyxtändare är:

 • de är tillverkade för att hålla länge, minst 5 år
 • det finns en skriftlig garanti på minst två år
 • gasen kan fyllas flera gånger under hela varans livslängd
 • de kan repareras och delar som slits kan bytas ut av en specialiserad eller auktoriserad verkstad inom EU.

Förbjudet med leksaksliknande tändare

Leksaksliknade tändare (Novelty lighters) är helt förbjudna eftersom de lockar till sig barn under 5 år. De får inte säljas inom EU.

Dessa tändare kännetecknas av:

 • de liknar seriefigurer, leksaker, telefoner, musikinstrument, väskor, skjutvapen, ammunition, läppstift, djur, kroppsdelar, flaskor eller mat
 • spelar musik
 • har blinkande ljus, rörliga delar eller andra underhållande egenskaper.

Förordning (2006:1085) om förbud mot farliga tändare på Riksdagens webbplats

Tillverkarna och distributör måste visa dokumentation

Tillverkare är skyldig att tillhandahålla provningsrapporter som visar att tändarna uppfyller kraven om barnsäkerhet. Serietillverkade tändare ska överensstämma med den testade modellen.

Distributörer ska tillhandahålla dokument som behövs för att spåra tändarnas ursprung. Om tillverkare och distributörer inte kan visa rätt handlingar måste tändarna dras tillbaks från marknaden.

Senast granskad 27 februari 2018