Regler och krav på tändare

För företag

Om du tillhandahåller tändare måste de uppfylla vissa säkerhetskrav. Bland annat ska alla engångständare (sådana som inte är avsedda att fyllas på) ha barnsäkerhetsspärr. Leksaksliknade tändare, Novelty lighters, är inte tillåtna inom EU eftersom de utgör en fara för brännskador då de är lockande för små barn.

Novelty Lighters kännetecknas till exempel av att:

  • de liknar seriefigurer, leksaker, telefoner, musikinstrument, väskor, skjutvapen, ammunition, läppstift, djur, kroppsdelar, flaskor eller mat
  • spelar musik eller har andra ljudeffekter
  • har blinkande ljus, rörliga delar eller andra underhållande egenskaper.

De allmänna, tekniska kraven på tändare framgår av standarden
EN ISO 9994:2006.

Kraven på barnspärr och utseende framgår av EN 13869:2016 Tändare – Barnsäkerhet – Krav och provningsmetoder.  

Standarderna finns på Svenska Institutet för standarder - SIS webbplats

Senast granskad 15 april 2020
Skriv ut