Paketreselagen (för resor köpta före 1 augusti 2018)

För företag

I paketreselagen står det vad som gäller när en researrangör säljer paketresor till resenär. Det handlar till exempel om vilka skyldigheter du som arrangör har vid inställda arrangemang och hur informationen ska vara utformad i resekataloger.

En ny paketreselag börjar gälla den 1 augusti 2018.

Mer om den nya paketreselagen som gäller för resor köpta från och med 1 augusti 2018

Paketreselagen för resor köpta före 1 augusti 2018 gäller

Lagen gäller alla paketresor som säljs till resenär. En paketresa består av transport och övernattning eller något av detta i kombination med en turisttjänst. En turisttjänst kan till exempel vara ett teaterbesök. Resan ska pågå i minst 24 timmar eller innehålla en övernattning. Resan ska säljas till ett gemensamt pris. Är det skilda priser ska dessa vara knutna till varandra.

Den tidigare paketreselagen Lag (1992:1672) om paketresor finns att läsa på riksdagens webbplats

Information före resan

Resekataloger och broschyrer ska vara tydliga och begripliga. Det ska finnas information om pris, resmål, transporter, inkvartering, måltider, resplan, inresebestämmelser, betalningsvillkor och villkor om minsta antal resenärer för resan.

Resenären ska i god tid innan resan få information om hälsobestämmelser som är aktuella inför resan, pass- och visumbestämmelser, transportarrangemang och försäkringsmöjligheter. Före avresan ska du också informera om hur resenären kan komma i kontakt med er under resan och hur anhöriga kan komma i kontakt med resenären om personen är under 18 år.

Skadestånd efter avresan

Om det uppstår fel efter avresan kan resenären kräva skadestånd. För att slippa detta måste du kunna bevisa att felet ligger utanför er kontroll. Du måste visa att det inte gick att förutse felet när avtalet ingicks och att du inte hade kunnat undvika eller övervinna följden av felet på ett skäligt sätt. Samma regel gäller för era underleverantörer. Du måste bevisa att felet låg utanför er kontroll. Till exempel om det ingår flygresa i paketresan så är det arrangören som ansvarar även för till exempel bagage som försenas eller skadas.

Om ett arrangemang som hör till resan ställs in, till exempel en utflykt, ska ni ordna ett lämpligt ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

 

 

 

Senast granskad 26 juli 2018