Extra skyldigheter vid sträckor som är längre än 25 mil

När du erbjuder bussresor som är längre än 25 mil finns det, förutom de grundläggande reglerna, ytterligare skyldigheter som du måste följa. Nedan följer en sammanfattning av några viktiga punkter.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller resor, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Resor på hallakonsument.se

Läs de grundläggande skyldigheterna du har som bussföretag

Ersättning och hjälp vid olycka

Du ska erbjuda ersättning vid dödsfall, personskador, förlust eller skada på bagage eller rörelseutrustning till följd av olyckor. Vid en olycka ska ni, vid behov, erbjuda resenärerna hjälp med praktiska behov, till exempel boende, mat, kläder, transport och första hjälpen.

Särskilda regler för resenärer med funktionsnedsättning

Om ni, på grund av giltiga orsaker, nekar en person att göra en bokning eller gå ombord bussen ska ni omedelbart informera hen om anledningen. Ni ska också informera om vilka alternativa transportmöjligheter ni kan erbjuda.

Om en person har tillåtits att göra en bokning men ändå nekas påstigning har hen rätt att välja mellan följande:

  • Rätt till återbetalning och kostnadsfri returresa till den första avreseplatsen.
  • Fortsatt resa eller ombokning till rimlig alternativ transport till slutdestinationen, om det är möjligt.

Konsumenten kan begära att få åka med en ledsagare om ledsagaren kan ge konsumenten sådan assistans att de godtagbara skäl som fått bussbolaget att neka personen att resa inte längre föreligger. Ledsagaren ska få åka med bussen utan kostnad.

Erbjud assistans på vissa terminaler och ombord på bussen

På terminalerna Nils Ericson-terminalen i Göteborg, Cityterminalen i Stockholm och Umeå busstation ska du kostnadsfritt erbjuda särskild assistans till personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Viss assistans ska också kostnadsfritt erbjudas ombord på bussar.

Konsumenten ska kunna meddela sitt behov av assistans

För att personer ska ha rätt till assistans krävs det att ni har fått information om hens behov senast 36 timmar innan assistansen behövs. Skulle det vara så att ni inte har fått information om detta ska ni ändå göra ert bästa för att se till att personen får den assistans som krävs för att kunna stiga på, stiga av eller byta buss. Ni ska se till att det är så enkelt som möjligt för personer med behov av assistans att meddela detta till er.

Informationen till konsumenten ska lämnas i tillgänglig form

Du ska utbilda personalen i funktionshinderfrågor för att öka medvetenheten och möjligheten att erbjuda assistans. I princip all information som konsumenten har rätt att få, till exempel om sina rättigheter, villkoren för tillgänglighet, förseningar med mera, ska lämnas eller kunna lämnas i tillgänglig form. Ofta ska informationen också kunna lämnas ut i fysisk form.

Läs hela busspassagerarförordningen från Europaparlamentet och rådet (181/2011)

Senast granskad 4 april 2022