Sport, fritid och skyddsutrustning

För företag

Inom området sport, fritid och skyddsutrustning har vi flera branschöverenskommelser, vägledningar och rapporter.

Du behöver ha koll på flera lagar för att få reda på vad som gäller. Du som företagare är skyldig att hålla dig uppdaterad på lagstiftningen.

Produktsäkerhetslagen är en central lagstiftning inom sport och fritid, både för själva utövandet och utrustningen med undantag för eventuella skydd som regleras av lagen om personlig skyddsutrustning för privat bruk.

Läs mer om produktsäkerhet och produktsäkerhetslagen

Utöver lagstiftningen har vi tillsammans med branschen tagit fram överenskommelser för att göra marknaden säkrare. Vi har även tagit fram vägledningar inom vissa områden för att beskriva och tolka innehåll i lagen.

I menyn kan du läsa mer specifikt om vad som gäller inom varje område.

Alla Konsumentverkets branschöverenskommelser, vägledningar och författningssamling inom området sport, fritid och skyddsutrustning

Senast granskad 25 april 2018