Hoppborgar

För företag

Uppblåsbara hoppborgar kan medföra en allvarlig risk om barn som hoppar kan slungas ut eller falla ur borgen och landa på ett hårt underlag. Allvarliga skallskador har inträffat.

I standarden SS-EN 14960:2013 finns säkerhetskraven för uppblåsbara hoppborgar. I standarden finns bland annat krav på att det ska finns personal vid borgen som håller uppsikt, både över antalet barn och omgivningen kring borgen. Om du lämnar borgen obevakad ska ansvariga tömma den på luft först.

Standarden på SIS webbplats

Erbjuder du hoppborgen vid ditt näringsställe, till exempel en restaurant, så ansvarar du för säkerheten kring hoppborgen. Till exempel att det finns stötdämpande underlag, att den är förankrad och att den inte lämnas uppblåst utan att det finns personal som har uppsikt.

Se vidare: "Till dig som har hyrt en hoppborg" 

Om ditt företag hyr ut hoppborgar till andra företag är det viktigt att du lämnar information om hur hoppborgen ska användas på ett säkert sätt.

Se vidare: "Till dig som hyr ut hoppborgar"

Läs mer om säkerhetsansvar för tjänster

Senast granskad 9 november 2017