Ansvariga på lekland

För företag

Du är ansvarig för att lekredskapen du erbjuder är säkra, så som klätterställning och studsmattor. Men även medföljande vuxen och tillverkarna har ett ansvar.

Ditt ansvar:

  • Se till att tydligt informera om vilka regler som finns på leklandet. Du bör försäkra dig om att medföljande vuxen får information och förstår att de har ansvar för sitt barn under besöket.
  • Ha personal vid lekställningen, om den inte tillåter att medföljande vuxna klättrar med barn eller att den vuxna inte på nära håll kan övervaka barnet. Personalen ska kunna ingripa eller hjälpa barnen vid behov.
  • Ha rutiner för hur du hanterar situationen när det upptäcks att ett barn lämnats ensamt och hur den situationen kan minimeras.
  • Skriv inte "All lek sker på egen risk". Du är huvudansvarig för säkerheten. "Upplys däremot gärna föräldrarna om att även de har ett ansvar genom att skriva exempelvis "Föräldrar ansvarar för barnets lek".
  • Underrätta Konsumentverket vid olycka eller tillbud som kunde lett till allvarlig skada och som beror på säkerhetsbrister på leklandet. Om en olycka inträffar
  • Ha tillräcklig bemanning när du erbjuder barnpassning. Om du erbjuder barnpassning och därmed tillåter att medföljande vuxen lämnar barn på leklandet tar du därmed över ansvaret för övervakning av barnen. Se till att den medföljande vuxne får information om vad som gäller när de lämnar barn på barnpassning.

Läs mer om säkerhetsansvar för tjänster

Senast granskad 11 november 2016