Personlig skyddsutrustning

För företag

Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas av en person som skydd mot hälso- eller säkerhetsrisker. Personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt.

I vår broschyr kan du läsa om vilka krav som för närvarande finns på dig som vill tillhandahålla personlig skyddsutrustning.

Broschyr om personlig skyddsutrustning

Broschyren är skriven utifrån reglerna i direktivet 89/686/EEG om personlig skyddsutrustning. Den vänder sig till dig som är företagare och som vill veta mer om regler och krav för personlig skyddsutrustning. I broschyren finns information om:

 • Kategorier av personlig skyddsutrustning
 • Roll och ansvar för personlig skyddsutrustning
 • CE-märkning
 • Teknisk dokumentation och typkontroll
 • Försäkran om överensstämmelse, se länk till dokument nedan.
 • Bruksanvisning
 • Anmälda organ och ackrediterade laboratorier
 • Standarder och harmoniserade standarder
 • Regelverk för personlig skyddsutrustning
 • Om kraven inte uppfylls
 • Hur du underrättar om en farlig produkt

Dokument för försäkran om överensstämmelse

När tillverkaren har erhållit ett typkontrollintyg för skyddet (alternativt utfört självcertifiering för skydd i kategori I) ska tillverkaren upprätta en försäkran om överensstämmelse. Du kan läsa mer om detta i broschyren. Dokumentet du ska fylla i finns i länken.

Fyll i EG-försäkran om överensstämmelse för personlig skyddsutrustning

Nya regler för personlig skyddsutrustning från 21 april 2018

Från och med 21 april 2018 börjar nya regler tillämpas för personlig skyddsutrustning. 

Läs mer om de uppdaterade reglerna här

Senast granskad 19 april 2018