Personlig skyddsutrustning

För företag

Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas av en person som skydd mot hälso- eller säkerhetsrisker. Personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt.

I vår broschyr kan du läsa om vilka krav som finns på dig som vill tillhandahålla personlig skyddsutrustning.

Broschyr om personlig skyddsutrustning

Broschyren är skriven utifrån reglerna i förordning (EU) nr 2016/425 om personlig skyddsutrustning. Den vänder sig till dig som är företagare och som vill veta mer om regler och krav för personlig skyddsutrustning. I broschyren finns information om:

 • Lagstiftning
 • Kategorier av personlig skyddsutrustning
 • Roll och ansvar för personlig skyddsutrustning
 • CE-märkning
 • Teknisk dokumentation och EU-typkontroll
 • EU-försäkran om överensstämmelse, se nedan
 • Bruksanvisning
 • Anmälda organ och ackrediterade laboratorier
 • Harmoniserade standarder
 • Om kraven inte uppfylls
 • Hur du underrättar om en farlig produkt

EU-försäkran om överensstämmelse

När tillverkaren har erhållit ett typkontrollintyg för skyddet (alternativt utfört självcertifiering för skydd i kategori I) ska tillverkaren upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse. Du kan läsa mer om detta i broschyren. 

I det här dokumentet ser du vad en EU-försäkran om överensstämmelse för personlig skyddsutrustning behöver innehålla

Uppdaterade regler för personlig skyddsutrustning

Numera gäller EU-förordning nr 2016/425 för personlig skyddsutrustning. 

Läs mer om förändringarna här

Senast granskad 21 november 2019
Skriv ut