Rid- och travsport

Arrangörer för aktiviteter inom rid-, trav- och galoppsport, till exempel utbildnings- och lägerverksamhet, är ansvariga för att verksamheten är säker och ska aktivt arbeta med att förebygga risk för skador.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller produktsäkerhet, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Produktsäkerhet på hallakonsument.se

Det är inte bara hur du hanterar hästen som har betydelse för säkerheten. Rutiner kring utbildning, vuxnas medverkan vid till exempel ridlektioner, storlek på grupper, utrustning, ålder på barnen, beteende i manegen, byggnaders utformning, miljö för turridning är minst lika viktiga ur risksynpunkt.

Vägledning för att erbjuda säkra tjänster till Konsumenter 

Läs mer om säkerhetsansvar för tjänster

Enkel introduktion till säkerhetstänkande

Med broschyren "Välkommen till stallet" vänder sig vi oss till både nybörjare och vuxna. Materialet innehåller en del goda råd, men mest handlar det om hur hästen fungerar och beter sig i olika situationer. Det är en enkel introduktion till säkerhetstänkande, både på rid-, trav- och galoppskolor och vid turridning.

Välkommen till stallet 

Minska riskerna och förbättra säkerheten

För dig som arbetar med turridning, ridläger, rid- och travutbildningar, galopputbildningar, hästturism eller annan verksamhet tillsammans med hästar finns en broschyr som hjälper dig att se över hur du kan minska riskerna i din verksamhet och förbättra säkerheten för dina kunder.

En vägledning till säkrare häst- och ridverksamhet

Marknadskontroll av aktiviteter inom hästsport

Ange krav och råd om skyddsutrustning

Varje år sker omkring 13 000 personskador i samband med ridning och hantering av hästar. De flesta som skadar sig är tjejer i åldrarna 10-19 år. Därför är det viktigt med skyddsutrustning, främst hjälm och väst, som tar upp och fördelar krafterna vid islag. Tänk på att din kunskap om skyddsutrustning är en bra vägledning för barn och vuxna som välja och köpa utrustning.

Om du köper in skyddsutrustning till din verksamhet ska den vara CE-märkt.

Ändrade regler för ridhjälmar

EU-kommissionens beslut om att dra tillbaka referensen till standarden EN1384 trädde i kraft den 4 november 2014. Beroende på när hjälmen är tillverkad innebär det följande:

Hjälmar som tillverkats från och med 4 november 2014

Hjälmar som tillverkats från och med 4 november 2014 måste antingen ha ett nytt typkontrollintyg eller ett annat intyg som visar att hjälmen fortfarande uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav i PPE-direktivet (direktiv 89/686/EEG). Typkontrollintygen för dessa hjälmar får alltså inte längre referera enbart till EN 1384.

Det är viktigt att tillverkare/importörer för en dialog i den här frågan med de anmälda organ (Notified Bodies) som är det som typkontrollerar/certifierar hjälmar.

Hjälmar som tillverkats före 4 november 2014

För hjälmar som redan finns i omlopp och är tillverkade före den 4 november 2014, har Kommissionen inte fattat något beslut om vad som ska gälla. Det innebär i korthet att det är tillåtet att använda eller sälja hjälmar som är tillverkade före den 4 november 2014 och CE märkta enligt EN1384 .

Vilka regler som gäller för tävlingsbruk bestämmer respektive tävlingsförbund.

Konsumentverkets information om tillbakadragande av referensen till EN 1384, 2015-03-09

Uppdaterad information om tillbakadragande av referensen till EN 138, 2015-04-29

Senast granskad 19 december 2019