Ändring av kanalutbud och kanalinnehåll

För företag

Du som tv-operatör är skyldig att informera dina kunder om det kommer att ske en ändring i ett kanalpaket eller i en kanal.

Beroende på om det är ett tillsvidareavtal eller ett avtal med bindningstid gäller olika regler.

Tillsvidareavtal

För avtal som löper på obestämd tid, tillsvidareavtal, får du ändra innehållet i ett tv-abonnemang. Du måste informera kunderna minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Du måste också informera om att de kunder som inte accepterar de nya villkoren har rätt att utan kostnad säga upp avtalet.

Reglerna står i 5 kap. 16 § lag om elektronisk kommunikation. PTS har även allmänna råd om information vid villkorsändring.

PTS allmänna råd 2009:6

Avtal med bindningstid

För avtal med bindningstid får du bara ändra innehållet om det står i avtalsvillkoren att ändringar kan ske under vissa omständigheter. Du måste också informera om vilka omständigheter det handlar om. Exempel på sådana omständigheter kan vara problem med er leverantör. Gör du sedan ändringar i tjänsten så måste du kunna visa att ändringen sker på grund av till exempel er leverantör.

När du gör en ändring i kanalutbudet kan du bli skyldig att kompensera kunden genom att:

  • erbjuda en annan kanal eller annat kanalinnehåll eller
  • erbjuda prisavdrag.

Om det ändrade kanalutbudet eller kanalinnehållet innebär en väsentlig förändring kan kunden ha rätt att häva avtalet.

Senast granskad 11 februari 2019