Brandrisk i kläder

För företag

Kläder som säljs till konsumenter ska vara säkra. En viktig aspekt är att brandrisken har testats. Du som är tillverkare eller importör ska på begäran av Konsumentverket kunna redovisa att produkten är säker.

Ett sätt att redovisa att kläderna uppfyller krav för brandsäkerhet är att visa ett provningsintyg. Detta gäller speciellt om textilen är gjord av:

  • Tyg som består av cellulosafibermaterial. Till exempel bomull, viskos, modal. Eller blandningar med dessa med en kvadratmetervikt som understiger 90 gram.
  • Tyg med lugg- eller ögleyta som består av cellulosafibermaterial eller blandningar med dessa.
  • Tyg av fiberpälskonstruktion med fiberpäls som består av cellulosafibermaterial eller blandningar med dessa.

Provningsmetod för att kontrollera brinntid

En metod vi kan rekommendera för att kontrollera brinntid är den amerikanska standarden "Test Method for Flammability of Apparel Textiles D 1230-10", men med en förlängd antändningstid till tre sekunder. Erfarenheten från provningar vid textillaboratorium visar att vissa tunna material antänder lite senare än inom en sekund och då brinner de mycket häftigt. Så för att hitta de textilier som har denna brandrisk bör antändningstiden vid provning vara minst tre sekunder.

Brinntiden som visas vid provningen av textilen bör inte understiga eller vara lika med 5,0 sekunder. Textil som behandlats med brandhämmande medel bör uppfylla kravet på brinntid även efter att ha tvättats två gånger enligt skötselmärkning.

Det är rätsidan på tyget som brinntiden mäts på. Om det är svårt att veta vilken sida som är rätsidan är det den sidan som visar sig ha den kortaste brinntiden som räknas.

Nattplagg för barn

När det gäller nattplagg för barn så finns det en standard framtagen där det står vilken brinnhastighet som är tillåten för olika typer av nattplagg.

Standard EN 14878:2007 på SIS webbplats

Länk till SIS standardiseringsgrupp inom textil

Senast granskad 9 november 2017
Skriv ut