Välkommen till Konsumentverkets webbanmälningsfunktion

För att göra en webbanmälan behöver du ha javascript påslaget i din webbläsare. Om du inte har möjlighet till detta kan du kontakta Konsumentverket på telefonnummer 0771-42 33 00.

1. Företag och produkt

Gäller anmälan ett företag? *

Gäller anmälan en vara eller en tjänst? *

2. Brist och detaljerade frågor

Vilket fel anser du att företaget har begått? *

Läs mer

Det är förbjudet att skicka adresserad direktreklam för spel till dig som har stängt av dig från spel. Du kan ha registrerat dig i det nationella självavstängningsregistret Spelpaus eller stängt av dig direkt hos ett enskilt spelbolag

Läs mer

När du köper något, tecknar ett abonnemang, beställer biljetter eller bokar hotellrum ingår du avtal. Villkoren i det avtalet ska vara skäliga. Ett avtal får inte innehålla villkor som inte följer konsumentköplagen eller andra tvingande konsumentskyddande lagar. Då kallas det för oskäliga avtalsvillkor och de kan du anmäla till oss. Ett undantag är när du handlar av en privatperson. Då gäller köplagen och ni kommer själva överens om villkoren för köpet.

Exempel på oskäliga avtalsvillkor:

• är skrivet på ett oklart sätt 
• ger säljaren orimliga fördelar
• bryter mot lagen och ger dig som konsument sämre rättigheter än du har enligt lag.

Läs mer

Det som en näringsidkare påstår om sin vara eller tjänst är marknadsföring, till exempel reklam i tidningar, tv, radio eller på internet. Om du tycker att marknadsföringen är felaktig kan du anmäla den till oss, till exempel:

• om det inte framgår tydligt att det är reklam
• om informationen är vilseledande 
• om det inte framgår tydligt vem som är avsändare
• om det är direkta köpuppmaningar till personer under 18 år
• om informationen om kvalitet eller pris är felaktig eller missvisande.

Läs mer

Du kan anmäla om du på grund av en funktionsnedsättning:

• vägrats bokning av biljett
• fått betala extra för din biljett
• nekats ombordstigning
• inte fått den assistans du behöver
• inte fått den plats du reserverat

Du kan också anmäla om du inte fått information om dina rättigheter i en form som är tillgänglig för dig, trots att du begärt det.

Läs mer

Du ska få korrekt och tydlig prisinformation för varor och tjänster. Om du upptäcker bristande eller felaktiga prisuppgifter kan du anmäla det till oss, till exempel om priset anges utan moms eller om jämförpris saknas.

Läs mer

Om du anser att ett företag har en oschysst säljmetod kan du anmäla det till oss, till exempel om företaget:

• medvetet ger felaktig eller vilseledande information vid säljtillfället
• har aggressiv eller påstridig säljare
• skickar en vara utan att du beställt
• skickar en faktura utan att du har beställt
• medvetet riktar sig till utsatta grupper, till exempel äldre och sjuka.

Läs mer

Om dina rättigheter inte tillgodosetts i samband med din resa så kan du anmäla det till oss. Du ska alltid kontakta resebolaget först, men med inte får svar eller om du får ett svar som du inte är nöjd med kan du anmäla. 

Till oss kan du anmäla resor med flyg, båt, buss, tåg, spårvagn och tunnelbana. Taxiresor anmäler du till Transportstyrelsen.

Läs mer

Varor och tjänster som företag erbjuder konsumenter ska vara säkra. En vara eller tjänst är säker om den vid normal användning inte innebär någon risk, eller låg risk, för din hälsa och säkerhet. Varor och tjänster som inte är säkra kan du anmäla till oss, till exempel:

• leksaker till barn under 3 år med smådelar som kan lossna, eller snören som kan utgöra strypningsrisk
• barnvagnar med lösa handtag eller bromsar som inte fungerar
• möbler som är felkonstruerade eller instabila
• hjälmar som inte fungerar
• bristande kompetens hos instruktör
• om du inte har fått tillräckligt med information om säkerheten vid en aktivitet du deltar i
• om en incident eller olycka skulle ha kunnat förebyggas vid en aktivitet du deltar i eller tjänst du köpt.

Vilket färdmedel gäller anmälan? *

Fyll i och skicka in blankett

För att anmäla en flygresa ska du fylla i nedanstående blankett. Mejla blanketten till resor@hallakonsument.se. När du mejlat in blanketten är din anmälan klar och du kan stänga det här fönstret.

Du kan också skicka blanketten med brev:
Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad

Blankett på svenska Form in english

Anmäla företag som skickar reklam trots avstängning

För att kunna anmäla ett företag för att ha skickat spelreklam trots avstängning behöver du:

  • Ha stängt av dig från spel antingen via spelpaus.se eller hos det enskilda spelbolaget.
  • Ha tagit emot adresserad direktreklam från företaget du anmäler.
  • Kunna bifoga en kopia på den spelreklam som du har tagit emot. Det är extra viktigt för vår bevisning att det framgår när du tog emot reklamen. Tips: Om du nyligen mottog spelreklamen per sms eller e-post och det än så länge står "I dag", "I går" eller "I förrgår" och ett klockslag, avvakta några dagar innan du bifogar spelreklamen med din anmälan. På så sätt hinner tidsangivelsen ändras till ett specifikt datum för när du tog emot reklamen.

Har du stängt av dig från spel via spelpaus.se? *

Spelpaus.se är det nationella avstängningsregistret som drivs av Spelinspektionen. Genom att registrera dig blir du avstängd från allt spel som kräver registrering hos de spelbolag som har licens att bedriva spel om pengar i Sverige. Är du registrerad i Spelpaus är det förbjudet för dessa bolag att skicka direktreklam till dig.

För vår bevisning behöver vi få bekräftat från Spelinspektionen att du är avstängd i Spelpaus. Ditt personnummer behövs för att vi ska kunna få en sådan bekräftelse från Spelinspektionen. Läs om vår hantering av personuppgifter

Ange datum enligt det här formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.

Vilken tidsperiod för avstängning valde du?

Har du stängt av dig från spel direkt hos det enskilda spelföretaget? *

Du kan stänga av dig från spel på annat sätt än genom det nationella avstängningsregistret Spelpaus. Du kan avregistrera dig direkt hos ett eller flera enskilda spelföretag. När du har registrerat dig är det förbjudet för företaget att skicka direktreklam till dig. Obs! Vi vill endast veta om du är registrerad hos det företag du anmäler.

Ange datum enligt det här formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.

Vilken tidsperiod för avstängning valde du? *

Ange datum enligt det här formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.

Beskriv så tydligt som möjligt varför du gör en anmälan och vad du är missnöjd med.

Ange om du och företaget haft tidigare kontakt och vad ni sagt/skrivit till varandra.

Bifoga filer

Till exempel annons, reklam, foto på produkt, avtal, mejl, faktura, offert.
Du kan bifoga maximalt fyra stycken bilagor. Varje enskild bilaga kan maximalt vara 8 MB. Om du har större bilagor kan du mejla konsumentverket@konsumentverket.se så kontaktar vi dig.

Välj fil
Ta bort filen
Välj fil
Ta bort filen
Välj fil
Ta bort filen
Välj fil
Ta bort filen

Har du fått reklamutskicket som privatperson eller enskild firma? *

Vilket av följande påståenden stämmer? *

Vilket av följande påståenden stämmer? *

Är reklamutskicket skrivet på svenska? *

Var fick du reklamutskicket? *

Bifoga skärmdump på SMS/MMS. Räcker med ett spam.

Välj fil
Ta bort filen

Ange ålder på den som drabbats *

Tillbaka

3. Kontaktuppgifter

Fyll i dina kontaktuppgifter

Alla brev, mejl och uppgifter som skickas in till Konsumentverket blir allmänna handlingar och kan lämnas ut om någon begär det. Det är frivilligt att lämna kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna gör det lättare för oss att behandla anmälan om vi till exempel behöver kompletterande uppgifter. Har du valt att lämna dina uppgifter kan du vid ett senare tillfälle inte be om att vi ska ta bort dem. Tänk på att om du vill vara anonym så ska du inte skicka in några personuppgifter alls till oss, till exempel i bilagor.

Kön *

Vi samlar in statistik för att kunna redovisa resultat utifrån olika grupper av konsumenter, bland annat utifrån aspekten kön.

Tillbaka

4. Kontrollera och skicka

Sammanfattning

1. Företag och produkt

Ändra

2. Brist och detaljerade frågor

Ändra

3. Kontaktuppgifter

Ändra

Personuppgifterna du lämnar använder vi för att vid behov kunna komma i kontakt med dig. Anmälningarna blir allmänna handlingar som sparas och arkiveras i enlighet med gällande dataskyddsregler. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt uppdrag.
Läs mer om konsumentverkets behandling av personuppgifter

Tillbaka

Din anmälan skickas in. Tack för att du väntar.

Vi har tagit emot din anmälan

2022-05-23

Nu vill vi att du skickar in e-postreklamen till oss.

Så här gör du
  1. Kopiera engångsadressen från rutan här nedanför
  2. Gå till e-postreklamen i din e-post-inkorg och välj "Vidarebefordra"
  3. Klistra in engångsadressen i adressfältet
  4. Skicka!
  5. Kom tillbaka till denna sida och klicka "Fortsätt"

Adressen i rutan är en engångsadress som gäller endast denna anmälan. Den knyter ihop uppgifterna i anmälan med e-postreklamen du skickar in till oss.

Din engångsadress
Kopiera engångsadress
Till konsumentverket.se

Ett serverfel har tyvärr inträffat.

Ett scriptfel har tyvärr inträffat.

Vi beklagar detta och arbetar på att komma tillrätta med fel av den här typen. Kontakta oss gärna via e-post på adress: webbutveckling@konsumentverket.se och berätta hur felet uppkom, vilken webbläsare du använde och vilken typ av anmälan du försökte göra. Bifoga nedanstående felmeddelande:

Tack.

Till konsumentverket.se