Säkra varor och tjänster

När du som konsument köper varor och tjänster av ett företag har du rätt att kräva att produkterna ska vara säkra. Säkerhet för varor och tjänster regleras i produktsäkerhetslagen. Syftet med lagen är att förebygga personskador.

Enligt produktsäkerhetslagen är en vara eller tjänst säker om den vid normal eller rimligen förutsebar användning inte innebär någon risk, eller låg risk, för människors hälsa och säkerhet. Lagen om leksakers säkerhet och lagen om personlig skyddsutrustning är två ytterligare lagar som ställer krav på produkters säkerhet.

Konsumentverkets roll

Konsumentverket övervakar så att produkter som finns på marknaden uppfyller kraven i lagstiftningarna. Det sker oftast genom stickprovskontroller, så kallade marknadskontroller, eller genom att vi får in anmälningar på produkter.

Läs mer om Konsumentverket roll som tillsynsmyndighet för säkra varor och tjänster

Anmäla säkerhetsbrister i varor och tjänster

Om du som konsument upptäcker brister i säkerheten när du köpt en vara eller tjänst av ett företag, kan du göra en anmälan till oss.

Anmäl säkerhetsbrister i varor och tjänster till Konsumentverket

Senast granskad 24 maj 2021