Säkerhet och barnkläder

Barnkläder ska vara tillverkade på ett sådant sätt att barn inte ska komma till skada. Barnkläders säkerhet regleras i Sverige av produktsäkerhetslagen och av EU-standarder samt överenskommelser med branschen. Här får du veta vad du ska tänka på när du köper barnkläder.

Tänk på det här:

  •     Kontrollera att dekorationer och smådelar sitter fast ordentligt.
  •     Undvik långa snoddar och dragband i kläder till små barn.
  •     Välj kläder med avtagbara huvor.

Regler för smådelar i barnkläder

Barnkläder för barn upp till 3 år ska vara tillverkade så att smådelar inte kan lossna. Exempel på smådelar som kan vara bra att kontrollera extra är pärlor, rosetter, knappar och delar från dragkedjan. Små delar som lossnar och fastnar i halsen på barnet kan orsaka kvävning.

Regler för snoddar och dragband i barnkläder

Det har inträffat olyckor där barn har fastnat med kläder eller dragband och blivit hängande. Exempel på ställen där barn fastnat är klätterställningar, rutschkanor, bussdörrar, rulltrappor och trädgrenar.

Inom EU finns krav på hur barnkläder ska vara utformade för att minska risker för olyckshändelser. Kraven finns inskrivna i olika säkerhetsstandarder och dessa behöver tillverkare av barnkläder ha koll på.

För att minska risken för att barn ska skada sig får det inte finnas snoddar och dragband i huvud- och halsområdet på kläder till barn. Detta gäller storlekar från nyfödd upp till och med 134 cl.

På större barnkläder får det finnas korta hängande dekorationsband men dessa får inte ha någon dragbandsfunktion. Detta gäller storlekar från 134 cl upp till 182 cl.

Risker med fastsydda huvor och dragband i barnkläder

Det finns en risk att huvor på barnkläder kan fastna när barnen leker aktivt utomhus. Om huvan är fastsydd i plagget ökar risken för att barnet inte kan komma loss. Välj istället ett plagg med löstagbar huva som lossnar lätt, så minskar du risken att en olycka uppstår.

Det är främst i de nordiska länderna som dessa typer av olyckor ägt rum och det finns därför inte i dag någon EU standard med säkerhetskrav på att huvor ska lossna om barnet fastnar.
Orsaken till att de nordiska länderna har uppmärksammat risken med huvor beror troligen på mer friluftsaktiviteter och utevistelse, mer tillgänglig natur och att barn tillåts leka mer fritt utan vuxen tillsyn i yngre åldrar.

I Sverige har det under lång tid funnits en tradition i branschen att huvor på barns ytterkläder ska vara löstagbara. Många nya företag som inte känner till säkerhetsrisken har etablerat sig på den svenska marknaden. Dessutom handlar fler konsumenter kläder via webbsidor från andra länder, där inte samma säkerhetskrav finns. Detta innebär att du som konsument behöver vara extra uppmärksam när du köper barnkläder.

Konsumentverkets tillsynsansvar

Här kan du läsa mer om Konsumentverkets ansvar när det gäller säkra varor och tjänster.

Kemikalier i barnprodukter

Det är extra viktigt att produkter som riktar sig till barn, till exempel kläder, är fria från kemikalier och andra farliga ämnen.

Kemikalieinspektionen är den myndighet som kontrollerar att företagen uppfyller reglerna när det gäller kemikalier i leksaker.

På Hallå konsument kan du läsa mer om kemikalier i barnprodukter och barnkläder 

Senast granskad 20 maj 2021