Säkerhet och gåstolar

Om ditt barn använder en gåstol är det viktigt att du har barnet under uppsikt. Tänk på att inte använda gåstolen där det finns en nedåtgående trappa.

Tänk på det här:

  • Använd inte en gåstol i närheten av en nedåtgående trappa.
  • Lämna aldrig barnet utan uppsikt i gåstolen.
  • Låt inte barnet vara i gåstolen långa stunder.
  • Ta undan skaderisker på höjder som barnet kan nå upp till i stolen.
  • Välj en gåstol som har trappstopp.

En gåstol ska vara utrustad med ett trappstopp, för att säkerhetsställa att barnet inte riskerar att falla ned för trappor. Trots detta ska inte gåstolen användas där det finns en nedåtgående trappa, då varken trappstopp eller trappgrind kan garantera att barnet är säkert.

Var medveten om att barn i gåstol rör sig mycket snabbare och når mycket högre, vilket gör att riskerna ökar. Lämna därför aldrig ditt barn utan uppsikt i gåstolen. Olycksstatistik visar att barn i gåstolar har dragit ner saker över sig som till exempel lampor, strykjärn och vattenkokare som orsakat skador.

Olyckor med gåstol

Uppskattningsvis skadas drygt 300 barn varje år i Sverige i olyckor där gåstolar är inblandade. I Kanada har gåstolar helt förbjudits på grund av skaderisken.

Mer om barn och ungas säkerhet i hemmet finns på dinsakerhet.se

Senast granskad 31 mars 2021