Säkra barnsängar

När det är dags att köpa säng till ditt barn, ny eller begagnad, ska du kontrollera att den är säker. Sängen ska vara stabil och klara av att barn försöker klättra och skaka på den.

Tänk på det här:

 • Sängen ska inte ha lösa,  saknade eller skadade spjälor/delar.
 • Sängen ska ha högst 65 millimeter mellan spjälorna i sängsidan och högst 25 millimeter mellan ribborna i sängbotten.
 • Eventuella hörnstolpar ska maximalt sticka upp någon millimeter.
 • Det ska inte finnas utsågade figurer i huvud- eller fotända.
 • Madrassen ska vara fast och täcka hela sängbotten.
 • Titta efter märkningen som visar att den uppfyller standarden EN 716 för småbarnssängar.

Spjälsäng

För att små barn inte ska kunna tränga sig ut med fötterna före och sedan fastna över bröstkorgen och riskera att kvävas ska avståndet mellan spjälorna i sängsidan vara mellan 45 och 65 millimeter. Om du väljer att använda ett spjälskydd ska du fästa det så att det går ner mellan madrassen och sängsidan. Välj ett material som är stadigt och inte fluffigt.

Du bör också kontrollera att avståndet mellan ribborna i sängens botten är högst 25 millimeter. Om avståndet är bredare finns en risk att barnet kan fastna med fötterna.

Våningssäng och höga sängar

Barn under 6 år bör inte sova i en i den övre bädden av en våningssäng eller en hög säng, även kallad loftsäng. Det finns flera saker att tänka på när det gäller köp och konstruktionen av en våningssäng.

 • Den övre sängen ska ha skyddsbrädor på alla sidor och dessa ska inte lämna några större glipor där barnet kan glida ut, fastna eller falla ner.
 • När madrassen ligger i sängen ska det finnas minst 16 cm kvar av skyddsbrädan ovanför.
 • Det får bara finnas en öppning på sängen som placeras på en av långsidorna där stegen ska vara.
 • Det får inte finnas några uppstickande stolpar där kläder kan fastna.
 • Den övre och undre sängen måste sitta ihop ordentligt, gärna fastskruvade. Annars finns en risk att barnet lyfter den övre sängen ur position så att den välter ner.
 • Ställ krav på leverantören att de kan visa att sängen uppfyller de standarder som finns för våningssängar och höga sängar.
 • Titta efter märkningen som visar att den uppfyller standarden EN 747-1:2012+A1:2015

Resesäng

När du använder resesäng är det viktigt att kontrollera att sängen är ordentligt uppfälld. Tryck på fällmekanismerna som kan vara placerade på sängens övre kant och förvissa dig om att sängen inte kan fälla ihop sig.

Det är viktigt att du följer tillverkarens instruktion om hur resesängen ska sättas upp. Det har skett allvarliga olyckor där resesängar fällts ihop av sig själv med barnet inuti.

 • Titta efter märkningen som visar att den uppfyller standarden EN 716 för småbarnssängar.
Senast granskad 31 mars 2021