Sitta säkert i hög barnstol

När du ska välja en hög barnstol är det viktigt att tänka på säkerheten. Fallolyckor som är kopplade till användning av höga barnstolar är relativt vanliga.

Tänk på det här:

  • Stolen ska vara stabil.
  • Om barnet kan trycka ifrån med fötterna mot bordet riskerar stolen att välta.
  • Välj en stol som barnet inte kan ta sig ur på egen hand.
  • Om stolen är försedd med midjebälte eller sele är det viktigt att dessa används.
  • Håll barnet under uppsikt när det sitter i stolen.
  • Låt inte barnet klättra i och ur stolen på egen hand.
  • Vid köp, titta efter märkningen som visar att den uppfyller standarden EN 14988.

2019 genomförde Konsumentverket en marknadskontroll av höga barnstolar där ingen av de tio kontrollerade stolarna klarade alla säkerhetskrav i Europastandarden för höga barnstolar, EN 14988:2017.

Läs rapporten 2019:10 Marknadskontroll av höga barnstolar 

Läs om återkallelser av varor och tjänster 

Senast granskad 30 juni 2021