Säkra nappar och napphållare

Kontrollera nappen och napphållaren dagligen. Var noga med att följa tillverkarens rekommendationer om nappens användningstid. En napp eller napphållare som är sliten och går sönder kan innebära kvävningsrisk för barnet.

Tänk på det här:

  • Kontrollera alltid nappen genom att dra i sugdelen varje gång nappen ska användas. Släng vid minsta tecken på skada.
  • Kontrollera alltid napphållaren vid varje användning. Släng vid minsta tecken på skada.
  • Byt ut nappen ofta och överskrid aldrig tillverkarens rekommenderade användningstid.
  • Kontrollera att nappens förpackning är märkt med EN-1400.
  • Kontrollera att napphållarens förpackning är märkt med EN-12586.
  • Följ noga tillverkarens anvisningar både för nappar och napphållare.

Läs och följ tillverkarens anvisningar noga. Var extra uppmärksam på rekommenderad användningstid och bäst före-datum för nappar. Nappar slits och åldras fortare än många tror. Nappar åldras även när de inte används och kan bli spröda och spricka.

Kontrollera nappen varje gång – släng vid minsta tecken på skada

Kontrollera nappen varje gång barnet ska använda den. Dra i sugdelen för att kontrollera om det finns hål eller rivmärken. Detsamma gäller när du köper nya nappar. Gör alltid ett dragprov i sugdelen och kontrollera så allt sitter fast och att nappen är hel. En sliten och trasig napp kan leda till att sugdelen eller delar av den lossnar från skölden och barnet riskerar då att kvävas.

Byt ut nappen ofta

Byt napp så ofta som tillverkaren anger i instruktionerna/på förpackningen. Var noga med att följa anvisningar för användning. Nappar åldras fortare än många tror. Materialet i sugdelen åldras även då nappen inte används.

Byt nappstorlek när barnet växer

Storleken på nappen bör bytas ut allteftersom barnet växer. Om skölden på nappen är för liten ökar risken för att den kommer in helt i barnets mun. Skulle nappen komma in helt ska du försiktigt och lugnt ta tag i nappens ring eller knopp och plocka bort nappen. Ventilationshålen i skölden på nappen minskar risken för kvävning om hela skölden kommer in i barnets mun.

Napphållare

Många väljer att fästa nappen i en napphållare. Använder du en napphållare ska den totala längden inte vara längre än 22 centimeter. Är bandet längre och barnet får det runt halsen finns det risk att barnet stryps. Är det dubbelt band får det inte vara längre än 11 cm eftersom det då kan skapa en ögla. Bandets ögla kan då komma över ett barns huvud och ned runt halsen och medföra en stryprisk. Undvik napphållare som är utsmyckade med dekorationer som kan lossna. Om barnet stoppar de små delarna i munnen finns risk för kvävning. Kontrollera napphållaren vid varje användning och släng den om den visar tecken på skada. En napphållare som går sönder kan bilda smådelar och då utgöra kvävningsrisk för barnet.

Senast granskad 2 mars 2022