Glas i sol kan orsaka brand

Genomskinliga föremål som är fyllda med vätska kan orsaka brand om de träffas av solens strålar. Klotformade föremål i glas eller plast är mest riskfyllda.
Bild på solstrålar som lyser igenom vas och orsakar brand.

Tänk på det här:

  • Undvik att placera vätskefyllda föremål av glas och plast i fönster eller inne i ett rum där solens strålar kan träffa dem.
  • Lämna inte vätskefyllda föremål i glas/plast obevakade utomhus där risk finns att solens strålar träffar föremålets yta. Var därför uppmärksam på till exempel trädgårdsbord, altan, balkong och växthus. 
  • Om du upptäcker bågformade brännmärken runt ett glas- eller plastföremål kan det vara ett tecken på att det finns en brandrisk.

Genomskinlig vätska i sol skapar brännpunkt

För att en brännpunkt ska uppkomma i till exempel en vas behöver solstrålen kunna lysa igenom en genomskinlig vätska som vatten. Det blir då en liknande brandrisk som när solstrålar träffar ett förstoringsglas. Föremålet behöver inte vara helt fyllt för att fenomenet ska uppstå. Det räcker med några få centimeters höjd på vätskan för att en brandrisk kan skapas.

Formen på föremålet avgör brandrisk

Det är formen på föremålet som avgör om fenomenet kan uppstå. Exempel på föremål som kan orsaka brand är klotformade vaser och skålar där vatten/genomskinlig vätska finns inne i föremålet. Även dekorationsföremål i form av ”snöglober”, leksaker som genomskinliga studsbollar, sminkspeglar och massiva glasföremål kan orsaka samma fenomen.

Brännbara material intill kan fatta eld

Brandrisken uppstår på grund av att solens strålar koncentreras till en brännpunkt på ett litet avstånd utanför föremålets motsatta sida. Hur långt ut från ytan som brännpunkten hamnar beror på föremålets form. Brännpunkten kan bli så varm att brännbara material som finns intill kan fatta eld. Exempel på sådant som kan börja brinna är gardiner, dukar, bänkskivor, trävirke och tidningar. Plastmaterial kan även smälta av temperaturen.

Fördjupad information

Rapport - brandrisk för sfäriska former

Senast granskad 30 juni 2021