Säkerhet i trampolinparker

Att besöka en trampolinpark kan vara en rolig upplevelse och ett sätt att få både barn och vuxna att röra på sig. Men tyvärr har det inträffat allvarliga olyckor på trampolinparker som lett till huvud- och nackskador och svåra frakturer på armar och ben. I andra länder har även dödsfall inträffat. Det är därför viktigt att följa de anvisningar som ges.

Tänk på det här:

  • Följ personalens instruktioner – de är till för att du ska kunna hoppa säkert.
  • Känn din egen begränsning och öva upp dina färdigheter successivt.
  • Hoppa en åt gången och håll tillräckligt säkerhetsavstånd.
  • Fortsätt inte hoppa om du börjat bli trött, det är ofta då olyckorna inträffar.
  • Landa på båda fötterna på trampolinerna och gör inte svårare trick och konster än du klarar av.
  • Testa inte avancerade hopp och tricks utan att ta hjälp av kompetent personal.
  • Undvik att landa på vadderingen mellan trampolinerna, det kan leda till frakturer.
  • Landa aldrig med huvudet före i en skumgummigrop, det kan leda till allvarliga nackskador eller dödsfall.

Vad är en trampolinpark?

En trampolinpark är en park med en mängd sammanhängande trampoliner ofta i kombination med till exempel skumgummigrop eller andra aktiviteter. Parken ska ha noggranna säkerhetsföreskrifter och det ska finnas personal som handleder besökarna under tiden som aktiviteten pågår.

Så hoppar du säkert

Skadorna som inträffar på trampolinparkerna beror ofta på att man landar felaktigt till exempel mellan trampolinerna, på en fot eller på huvudet/axlar. Kollisioner mellan hoppare är också en vanlig orsak till skador.
För att undvika olyckor är det viktigt att följa de anvisningar som ges. Som förälder är det viktigt att du ser till att barnen förstår vilka regler som gäller. En trampolinpark är inte ett lekland eftersom det är en annan typ av aktivitet som ställer andra krav på övervakning och instruktioner.

Det är företagets/tjänsteleverantörens ansvar att se till att utrustningen är säker. De ska ha tillräckligt med personal som övervakar verksamheten och se till att användarna får information om de regler som gäller vid anläggningen. Du som besökare förväntas följa instruktioner och anvisningar.

Senast granskad 5 juli 2021