Säkerhet när du anlitar personlig tränare

När du ska välja en personlig tränare (PT) är det viktigt att först ta reda på vilken utbildning tränaren har. En PT ska ha tillräcklig kompetens för att kunna bedöma vilken typ av träning din kropp klarar av. Innan du tecknar avtal med en PT bör du även läsa igenom avtalet noga. Där ska finnas uppgifter om pris, uppsägningstid, förlängning och andra konsumenträttsliga villkor.

Tänk på det här:

  • Ta reda på vilken utbildning och erfarenhet tränaren har. Kolla om möjligt upp referenser.
  • Rekommenderar ditt gym den personliga tränaren?
  • Berätta vad du vill uppnå med din träning.
  • Berätta om du har fysiska eller medicinska begränsningar som gör att du inte kan utföra viss träning.
  • När du tränar ska den personliga tränaren noga visa hur du ska göra vid varje övning, maskin och redskap för att undvika att du skadar dig.
  • Läs igenom avtalsvillkoren noga innan du skriver på. Köper du mer än bara några timmars träning ska du be om en skriftlig träningsplan.

Den personliga tränaren erbjuder dig en tjänst och omfattas då av produktsäkerhetslagen. Det innebär bland annat att tjänsten ska vara säker och inte medföra någon risk, eller bara en låg risk, för din hälsa och säkerhet. Det innebär också att du som konsument har ett ansvar att berätta om dina mål, förutsättningar och eventuella begränsningar för att träna. Du ska även få tillräckligt med information så att du själv kan avgöra om du klarar övningarna.

Även om konsumenttjänstlagen inte gäller för PT-tjänster går det ofta att använda delar av denna, till exempel om träningen inte genomförs enligt planen.

Konsumentverket har tagit fram en vägledning för personliga tränare och det finns riktlinjer för utbildning av PT. Här på webbplatsen kan du även läsa lite tips att tänka på när du ska välja gym.

Publikationen Vägledning för personlig tränare 

Riktlinjer för utbildning till PT på SiS webbplats

Senast granskad 30 mars 2021